«Når det blir snakk om mer rasjonell drift av kommunale tilbud er motstanden betydelig»

Av
Artikkelen er over 2 år gammel
DEL

LederEt flertall av politikerne i Vefsn formannskap ønsker eiendomsskatt for alle i hele kommunen. Fram til nå har huseiere utenfor byområdet vært fritatt for denne ekstraskatten. Nå skal alle omfattes av ordningen, og hovedbegrunnelsen er at dette er et nødvendig tiltak for å finansiere velferdsgoder for alle i hele kommunen. Beslutningen om innføring av eiendomsskatt for alle skal fattes i kommunestyrets møte 20. desember.

Den nye skatten for alle som bor «på bygda» har vakt betydelig engasjement og ikke så rent lite irritasjon. Bygdefolket har allerede fått en betydelig ekstra økonomisk belastning på grunn av det bompengefinansierte veisystemet. Flertallet av politikerne i formannskapet mener alle i kommunen må omfattes av eiendomsskatt fordi det er med på å finansiere felles velferdsgoder alle får del i.

Les også: Protesterer mot ny avgift i bygde-Vefsn: - Hvis eiendomsskatten blir vedtatt må vi tenke mer gjennom hva vi bruker penger på

Det kan ikke herske noen tvil om at spørsmålet om eiendomsskatt i Vefsn kommune er kommet opp som en følge av at kommunen gjennom år har pådratt seg for høye kostnader og rekordstor gjeld. Samtidig som gjelda har økt kraftig fordi de fleste prosjektene er lånefinansiert, har det ikke vært like stort engasjement i arbeidet for å jobbe smartere og mer kostnadseffektivt. Vi vil heller si tvert imot. Når det blir snakk om mer rasjonell drift av kommunale tilbud er motstanden betydelig.

Årsakene til at Vefsn kommune nå er inne i særdeles krevende økonomiske tider er flere. Men det er umulig å unngå å rette en advarende pekefinger til lokalpolitikerne. Mangel på helhetstenking og langsiktighet er påfallende. Det samme kan sies om fraværet av endringsvilje. Og når endringer må gjennomføres fordi man er nødt, og ikke fordi man ser det som en mulighet for videreutvikling og vekst, møtes de av skepsis og motvilje.

Med dette som bakteppe skjønner vi folk «på bygda» som opplever eiendomsskatten som en urettferdig skattebyrde. Å ta i bruk hele kommunen blir ikke lenger attraktivt, og kan innebære den sentraliseringen som ellers kritiseres i sterke ordelag. Det er et paradoks at disse kritikerne finnes i partier som har løftet fram sin distriktsprofil og som lokalt sikrer flertall for det nye regimet for eiendomsskatt.

Fra vårt ståsted må det være i politikernes interesse at det skal bo folk i hele kommunen. Da må det også være en politisk oppgave å finne en vei ut av det økonomiske uføret som ikke innebærer urettferdige økonomiske byrder. At det kan medføre strukturelle grep i utsatte sektorer, effektivisering og privatisering er vi fullstendig klar over. Men fortidens feilsteg kan ikke løses ved å gjøre nye.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags