«Det er en dyr, dårlig og lite bærekraftig løsning, og kun et stoppested før alle sykehusfunksjoner samles i det største sykehuset»

Av

Samling eller fragmentering

DEL

LederDet legges opp til en meget stram tidsplan i prosessen med ny sykehusstruktur på Helgeland. Før jul skal Helse Nord ta sin beslutning. Den tror vi vil være endelig, selv om helsestatsråden vil få saken på sitt bord. Saken er nok utredet. Det er på tide å ta noen valg, er beskjeden fra foretaksledelsen.

Valg av ny sykehusstruktur berører nærmere 80.000 mennesker. Vi bor og lever i en langstrakt region med kommunikasjonsløsninger som stadig blir bedre, men som uansett modernisering vil by på betydelige utfordringer, ikke minst når det gjelder transporttider og reiseavstander. Den kritiske timen, dyktige fagfolk og moderne utstyr er helt avgjørende når liv og helse står på spill.

Spørsmålet om ett eller to sykehus der det ene er et minisykehus, står helt sentralt i debatten. Det samme gjør plasseringen dersom ett sykehus for hele regionen er den løsningen som velges. Det forekommer oss nokså urealistisk å tro at Helgeland som region er best tjent med ett stort og ett lite sykehus. Sandnessjøen vil trolig bli vertskap for det minste sykehuset og det største vil bli lokalisert på Mo i Rana. Det er en dyr, dårlig og lite bærekraftig løsning, og kun et stoppested før alle sykehusfunksjoner samles i det største sykehuset.

Ny sykehusstruktur skal ivareta alle innbyggerne på Helgeland. Det skal være et tilbud hele befolkningen slutter opp om og som oppleves som trygt å komme til, enten du er fødende, blir rammet av akutt sykdom, blir skadet eller er kronikker som trenger oppfølgende behandling. Debatten som har pågått den senere tid preges i stor grad av følelser. Enten det er bunadsgeriljaen eller andre som fronter kampen og sine lokale interesser. Vi berømmer engasjementet, men advarer mot å fjerne fokuset fra de virkelige utfordringene.

Ett sykehus plassert geografisk sentralt på Helgeland har samlet 12 av de 18 kommunene på Helgeland til en felles kamp. Vi føler oss overbevist om at det vil være den beste løsningen dersom målet er et sykehustilbud for alle innbyggerne på Helgeland.

Politisk redaktør i Nordlys, Skjalg Fjellheim, påpekte nettopp dette i en innsiktsfull og god kommentar nylig. Han advarte samtidig mot å sentralisere alle store offentlige tjenestetilbud til en by. Vi går gjerne enda lengre enn Fjellheim gjorde i sin kommentar. Ett sykehus plassert i Holandsvika ved Mosjøen er den beste løsningen for å sikre alle innbyggerne det beste tilbudet, de korteste reisetidene, transport enten det er med fly, helikopter, på vei, bane eller båt.

En slik plassering vil også rekruttere fagfolk både fra Sandnessjøen, Mosjøen og Mo i Rana. I stedet for bygningsmessig klattverk får vi et nytt sykehusbygg med moderne løsninger på alle nivåer og med et kostnadsnivå både i byggefasen og ikke minst i driftsfasen som er forutsigbart og overkommelig.

Spørsmålet er til syvende og sist om valget faller på en framtidsrettet løsning godt forankret både blant fagfolk og i befolkningen, eller en løsning som vil fragmentere sykehustilbudet for all framtid. Det er selve kjernen i det valget styret i Helgelandssykehuset, styret i Helse Nord og til syvende og sist helseministeren skal ta.


Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags