«Det er klokt av politikerne i Grane å forsikre seg om at de valgene som gjøres i så store saker er godt begrunnet og tilstrekkelig utredet»

Av
Artikkelen er over 2 år gammel
DEL

LederEt flertall i Grane kommunestyre valgte å utsette spørsmålet bygging av nytt helsetun med mulighet for samlokalisering av legesenter og helsestasjon. Flertallet begrunnet utsettelsen blant annet med at de ville vite mer om hvordan et låneopptak på over 60 millioner kroner vil påvirke kommunens økonomi i årene framover. Det er forståelig og riktig av lokalpolitikerne å forsikre seg om at de valgene som gjøres er riktige.

Det hersker ingen uenighet om at dagens sykehjem er umoderne og gått ut på dato. I tillegg vil det være synergier ved å samlokalisere legesenter og helsestasjon i tilknytning til helsetunet. Saken har vært gjennom økonomisk vurdering, og et eventuelt nybygg vil få en støtte fra Husbanken på drøyt 57 millioner kroner. Den øvrige finansieringen, 70 millioner kroner, må kommunen selv stå for. I rådmannens forslag skal egenfinansieringen skje gjennom 62 millioner kroner i lån og bruk av 8 millioner kroner fra fond.

Tvilen hos flertallet av politikerne er på den ene siden hvordan et låneopptak på over 60 millioner kroner vil påvirke kommuneøkonomien i årene framover og hvordan man best kan kvitte seg dagens sykehjemsbygg. På den andre siden er det usikkerhet knyttet til nybygg kontra å renovere eksisterende sykehjemsbygg. En renovering vil innebære at store deler av dagens bygningsmasse kan utnyttes. Problemet er først og fremst knyttet til tomteareal og om en renovering vil føre til at man kan etablere de fasilitetene man er ute etter.

Det er klokt av politikerne i Grane å forsikre seg om at de valgene som gjøres i så store saker er godt begrunnet og tilstrekkelig utredet. Det kan jo også synes som noe merkelig at spørsmålet om konsekvensene for kommunens økonomi ikke er utredet når saken kommer til politisk behandling. Etter vårt skjønn burde det vært en selvfølge. Nå er ikke utsettelsen fram til neste kommunestyremøte på noen som helst måte dramatisk. Men tiden må brukes godt, både når det gjelder å kartlegge konsekvenser, ikke minst de økonomiske, og å informere innbyggerne bedre om hvilke planer som foreligger.

Grane kommune har åpenbart et stort behov for nytt sykehjem. Vi tror også det blir vedtatt på neste kommunestyremøte. Men å ta opp store lån uten at så mange usikkerhetsmomenter som mulig er diskutert og avklart, er et sjansespill. Nettopp det trenger man ikke å reise langt for å finne eksempler på.

Vi mener det var klokt av flertallet i Grane kommunestyre å bevilge sett litt mer tid. Det tror vi kan vise seg å være er en særdeles god investering.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags