Gå til sidens hovedinnhold

«Nyheten om at den lokale vindkraftproduksjon skal selges til Alcoa Norge har meget stor betydning for lokalsamfunnet, og det gir garantert ny optimisme»

Artikkelen er over 2 år gammel

Leder Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Eolus Vind AB kan smile hele veien til banken etter at det onsdag ble kjent at vindkraftutbyggerne har solgt 15 års produksjon av all vindkraft fra Øyfjellet vindkraftpark til Alcoa Norge. Krafta skal brukes til aluminiumsproduksjon i Mosjøen. For lokalsamfunnet betyr dette økt lokal aktivitet og en hjørnesteinsbedrift med et langsiktig perspektiv og som rigger seg for et stadig grønnere verdensmarked.

Avtalen om kraftsalget innebærer at bygginga av vindkraftparken starter for fullt allerede til våren. Det skal anlegges et omfattende veinett i fjellområdene vest for Mosjøen. 72 kilometer med nye veier i fjellet er første steg. I dette ligger også bygging av infrastruktur for å få krafta fra vindturbinene over i strømnettet.

Krafta fra vindkraftparken mates inn i det overliggende strømnettet. Alcoa Norge henter krafta ut fra ledningsnettet. Aluminiumsgiganten har åpenbart en strategi når de bare for noen måneder siden kjøpte kraftproduksjon fra vindkraftverket på Kvaløya i Troms. Aluminium på verdensmarkedet med grønt stempel vil ha åpenbare konkurransefortrinn. En rekke bransjer anført av bilindustrien, er på full fart inn i det grønne skiftet. Leverandører til denne og andre bransjer som satser grønt, vil stå sterkere i et globalt marked. At Alcoa Mosjøen er i front som en grønn aluminiumsprodusent gir god grunn til lokal stolthet og tro på at verket har framtida foran seg.

Vindkraftparken på Øyfjellet vil gi lokal aktivitet i en anleggsperiode. I tillegg er det håp om flere arbeidsplasser i driftsfasen. Byggingen krever store naturinngrep. Inngrep det slett ikke er like stor begeistring for i lokalsamfunnet. Men utbyggingen er et faktum. Så spørs det om lokalsamfunnet har kreative krefter som kan bidra til at det utvikles ny virksomhet basert på det grønne skiftet, gjerne tuftet på det som skjer knyttet til aluminiumverket eller vindkraftparken. Vi må ikke slå oss til ro med å være en råvareleverandør enten det gjelder kraft eller aluminium.

Etter vårt syn er utbyggingen av vindkraftparken på Øyfjellet svært positivt for lokalsamfunnet. Det skaper aktivitet og gir muligheter. Det er også god grunn til å glede seg over at strømmen skal brukes til aluminiumsproduksjon i Mosjøen. Rimelig fornybar kraft på lange kontrakter har vært et kritisk punkt i spørsmålet om videreutvikling og eventuell utbygging av Alcoas aluminiumverk i Mosjøen.

Nyheten om at den lokale vindkraftproduksjon skal selges til Alcoa Norge har meget stor betydning for lokalsamfunnet. Det kan meget godt være starten på en ny giv og det gir garantert ny optimisme for Vefsn-samfunnet.

Kommentarer til denne saken