«Raset ved Drevvatn var på sett og vis en varslet hendelse»

Av
Artikkelen er over 1 år gammel
DEL

LederDeler av Nordlandsbanen er svært utsatt for ras og det er all grunn til å spørre hvor sikker banestrekninga nord og sør for Mosjøen er i perioder med mye nedbør og snøsmelting. De senere årene har det vært flere store ras etter at fyllinger har gitt etter. Dette er uholdbart og det må nå komme et krav om at arbeidet med å forsterke banelegemet på Nordlandsbanen må intensiveres i årene som kommer.

Problemet er de mange og gamle fyllingene bygget av løsmasser med dårlig vanngjennomtrenging. Det betyr at dersom betongrørene gjennom fyllingene tettes, på grunn av mye is eller andre fremmedelementer, har ikke vannet noe sted å gjøre av seg. Ulykken er ute når vanntrykket blir for stort og fyllingen gir etter. Det var akkurat dette som skjedde ved Drevvatn sist lørdag.

Raset ved Drevvatn var på sett og vis en varslet hendelse. Bane Nor hadde satt ned farten på strekninga på grunn av en stor vannansamling ved fyllingen. Det bidro i neste omgang til at lokføreren på sørgående dagtog klarte å stoppe i tide da han ble oppmerksom på faren som nærmet seg. Spørsmålet er om ikke trafikken allerede da burde vært stoppet ved risikoområdet. Da ville det ikke vært opp til den enkelte ansattes årvåkenhet å avgjøre om katastrofen skulle være et faktum eller ikke.

Vi husker med gru skrekkbildene fra Kvalfors da et passasjertog hang i løse lufta etter at ei fylling hadde blitt vasket bort. Ingen omkom, men åtte passasjerer ble sendt til sykehus med alvorlige skader etter avsporinga. I desember er det 20 år siden den dramatiske ulykka. Helgas ras er en kraftig påminning om at noe liknende kan skje igjen, ettersom det fortsatt er altfor mange, altfor dårlige fyllinger på banestrekninga.

Bane Nor innrømmer at hendelsen var alvorlig og at det som skjedde ved Drevvatn skal gjennomgås. Siktemålet er å finne ut hva som kan gjøres bedre. To ting som kan gjøres bedre ligger helt i dagen. For det første bør det gjøres noe med risikofyllingene før de ryker, ikke etter. For det andre bør ikke ansvaret for om det skal skje en katastrofe, eller ikke, overlates til den enkelte ansatte. Lørdag var det en årvåken lokfører som bidro til at en katastrofe ble avverget. I dag bør både Bane Nor, NSB og ikke minst passasjerene være vedkommende stor takk skyldig.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags