Kulturkommunen Vefsn

DEN ENESTE: Jeg er Vefsns første, siste og eneste kultursjef. Det var en blandet fornøyelse, skriver Jim Nerdal. Bildet er tatt i 2002 da Nerdal var Vefsns kultursjef. Foto: Alf Vesterbekkmo

DEN ENESTE: Jeg er Vefsns første, siste og eneste kultursjef. Det var en blandet fornøyelse, skriver Jim Nerdal. Bildet er tatt i 2002 da Nerdal var Vefsns kultursjef. Foto: Alf Vesterbekkmo

Av
Artikkelen er over 5 år gammel
DEL

LeserbrevDette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.Kunst og kultur har på den ene side en egenverdi ved gjennom opplevelse og egenaktivitet å utfordre og utvikle enkeltmenneskers og gruppers kreativitet, evne til nyskapning og selvutvikling. Men på den annen side er kultur et middel til å forme og utvikle det gode og attraktive samfunn. «Uten naturen faller kulturen – uten kulturen faller et folk». Dette er fundamentalt i sosialdemokratisk ideologi.

Derfor vil Vefsn Arbeiderparti gå tilbake til organiseringen med et utvalg for Kultur og Samfunnsutvikling. Det er i erkjennelsen av at kultur er for viktig til å bli ivaretatt av et utvalg hvis virkefelt kan bli for snevert og for lite rettet mot å ivareta kulturfeltets viktige funksjon i den totale samfunnsutvikling.

Jeg har erfaring som leder for Utvalg for Kultur og samfunnsutvikling i forrige kommunestyreperiode, og som leder for et snevert Utvalg for Kultur i inneværende periode. Med utgangspunkt i denne erfaring er jeg ikke i tvil om hva som gir størst gjennomslag for kultur i den totale utvikling av Vefsnsamfunnet. Men det vil – som i alle sammenhenger for øvrig – være avhengig av at vi har sterke kulturpolitikere i kommunestyret – politikere som gjennom hardt arbeide evner å få gjennomslag for viktigheten av en målrettet og systematisk kultursatsing.

Kulturkommunen Vefsn har ingen kultursjef. Jeg er Vefsns første, siste og eneste kultursjef. Det var en blandet fornøyelse, og faktisk opplevde jeg min funksjon som rådgiver innen kultur- og naturbasert næringsutvikling i MON KF som langt mer givende i forhold til å bidra til utvikling av «Kulturkommune Vefsn». Som en svensk deltaker på et Midt Skandia seminar i Storuman sa etter at jeg hadde presentert Vefsn kommunes Næringsplan: «Det står ju ta mej f. mera om kulturutvecling i eran næringsplan enn i våran kulturplan». Det var et bevist valg fra MON KF som lå til grunn for at et slikt utsagn kunne komme.

Vefsn Arbeiderparti har programfestet en styrking av en samordnet ledelse av kommunens kulturvirksomhet. Dette betyr ikke at vi skal gjenopprette stillingen som kultursjef. Det betyr at vi erkjenner behovet for en funksjon som kan ha en overordnet og koordinerende funksjon i forhold til – i samarbeid med kommunens politiske ledelse – å forme ut og få enighet om visjoner og mål for utvikling av Kulturkommunen Vefsn. Og så sørge for at disse visjoner og mål ligger til grunn for kultursatsing i Vefsn – uten at man lar seg påvirke og forstyrre av ulike særinteresser og tradisjonsbundne pressgrupper.

En kommunalsjef kultur vil fort oppleve at han/hun er fanget et byråkratisk og regelstyrt nettverk – der opprettholdelse av mest mulig av det etablerte blir målet – i en verden av budsjettkutt. Kultur trives ikke i den byråkratiske sfære – kultur må være grensesprengende og ubundet av regelstyring. Dette er en erkjennelse som ligger til grunn for Vefsn Arbeiderpartis program for kommende kommunestyreperiode.

Vi har store ambisjoner for utvikling av Kulturkommune Vefsn fram mot 2020 – og vil du det samme som oss – så er jo valget rimelig enkelt.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags