Gå til sidens hovedinnhold

«Å flytte et sykehus fra Sandnessjøen vil få konsekvenser vi ikke aner»

Artikkelen er over 3 år gammel

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Prosessen rundt Helgelandssykehuset 2025 hadde som intensjon å gi våre innbyggere på Helgeland et bedre spesialisthelsetjenestetilbud for framtiden. Dagens struktur i gamle og umoderne bygg ble etter hvert sett på som lite hensiktsmessig, og Helgelandssykehuset satte i 2013 (4 år siden) i gang prosessen med å se på muligheten for framtidsrettet struktur og om den burde endres for å tilrettelegge for dagens og framtidens behov.

Helt siden oppstarten av prosessen har administrasjon og styre ved Helgelandssykehuset HF fått skryt for en god og åpen prosess fra berørte parter, og kanskje spesielt fra kommunene på Helgeland. Det var også påpekt nødvendigheten av en stor grad av åpenhet og involvering av alle parter for å lose denne prosessen i havn.

Det er bare å ringe hovedredningssentralen med en gang. Båten som skal loses har for mange kapteiner, styrmenn og matroser som ønsker å holde i roret, og spesielt vanskelig er det når man ikke er enig om hvilken havn man skal gå til. Administrasjon, styret, fagpersoner og politikere var enig om å legge ifra land for en tid tilbake, og nå sprer det seg usikkerhet om hva som egentlig er fakta og hvem som kan påberope seg å ha den hele og fulle sannhet.

Kapteinen på båten har forlatt roret, og nå er det opp til Helse Nord RHF sammen med styret i Helgelandssykehuset HF og sikkert føre skuta videre i farvann som minner om skjærgården mellom Herøy og Vega. Været ser ikke ut til å løye heller – snarere tvert imot. Dette skjer samtidig som enda flere ønsker ei hånd på roret og påberoper seg retten til å sikre skipet en rolig seilas.

Alstahaug kommune ved Kommunalsjef Kirsten Toft og undertegnede hadde et møte mandag 15. mai sammen med Styreleder Frode Mellemvik og adm.dir. Per Martin Knutsen. Vi oppfattet vel alle møtet som et godt møte hvor vi drøftet prosessen videre og involvering av partene. Dette hadde sitt utgangspunkt i brev sendt fra Formannskapet 4. april, og for å ha en dialog om hva styreleder og direktør mente om Helse Nord sine vedtak fra april 2017 som omhandler Lofoten sykehus og Narvik sykehus. Vi spilte også på nytt inn behovet for å sitte i styringsgruppen som vertskapskommune til Sandnessjøen sykehus.

Alstahaug kommunestyre har gjort to vedtak i forbindelse med Helgelandssykehuset 2025 så langt. Det første fra 2014 var vårt innspill til høring om modellvalg, og det andre fra juni 2016 høringsbrevet angående hvilke kriterier som skal ligge til grunn for valg av modell og plassering. Vi har pekt på at et framtidig sykehus først og fremst bør være i en en-sykehusmodell og at plassering av dette bør gi kortest mulig reisetid for innbyggerne på Helgeland. Dette er 12 av 18 kommuner helt enige om og vi har gjort likelydende vedtak i kommunestyrene på dette punktet.

Men vi har gjort til dels svært forskjellige vedtak når det gjelder en eventuell plassering. Noen har sagt noe om hvor det bør være, og noen kommuner har faktisk i sitt vedtak hvor det ikke skal ligge. Her kommer vi altså til kimen. Mange kommuner har vært enige om modellvalg, men når vi kommer til plassering begynner det å bli vanskelig.

Med bakgrunn i dette kan man stille spørsmålet om at skuta burde gått fra land i 2013, og ikke minst hvordan den best kunne styres. Helgeland har en utfordrende geografi som gir oss store utfordringer, og en spredt befolkning i 3 små byer og en middels stor by (i nordnorsk målestokk vel å merke). At dette kom til å bli en vanskelig prosess bør vel være noe sånn som tidenes understatement!

Jeg mener Alstahaug kommune på dette punktet må ta inn over seg at prosessen har endret seg. Først og fremst har rammeverket endret seg siden, som direktør Per Martin Knutsen viser til i sitt innlegg i Helgelendingen onsdag 24. april. Nasjonal helse- og sykehusplan sier noe om hvilke sykehus vi skal ha i Norge i framtiden. Dette har påvirket prosessen i svært stor grad, men det virker det ikke som alle parter ønsker å ta inn over seg. Det politiske landskapet på Helgeland vil ikke på noe tidspunkt bli enige om en felles plassering selv om det kanskje hadde vært det beste. Jeg mener også at modellvalget burde vært avklart før man gikk videre med eventuelle lokasjoner selv om dette hører sammen. Her er også det politiske landskapet til dels svært uenige, og kommunestyrene har falt ned på forskjellige modeller avhengig av geografi.

Det var for tidlig å fase ut alternativene med Hemnes og Leirfjord og styret gjorde et godt vedtak, og sikret at et samlet styre kan sende dette ut på en grundig høring. Her vil man fått innspill fra kommuner, regionale myndigheter og statlige myndigheter. Det vil også komme avklaringer på regionale og nasjonale føringer. Direktør ved Helse Nord Lars Vorland er også opptatt av dette, og støtter styrets avgjørelse. Tre steder skal prioriteres fra Helgelandssykehuset HF skal oversende til Helse Nord for endelig vedtak en gang 2019ish…..

Sandnessjøen sykehus er Alstahaug kommunes største arbeidsplass med unntak av kommunen selv. Med rundt 450 årsverk er dette noe å slåss for, og et eventuelt hovedsykehus vil kunne doble dette antallet. Jeg viser til direktør Lars Vorland sine grundige redegjørelser i sakene om Lofoten sykehus og Narvik sykehus hvor nasjonal- helse og sykehusplan, geografi og nærhet til innbyggerne som vesentlig når de vedtok struktur i UNN og Nordlandssykehuset for en måned siden. Å flytte et sykehus fra Sandnessjøen vil få konsekvenser vi ikke aner, og vil gi våre innbyggere langs kysten av Helgeland et betydelig dårligere tilbud.

Helgeland er det området i Norge hvor det bor flest mennesker uten fastlandsforbindelse, og som er helt avhengige av hurtigbåt eller ferje når de skal til fastlandet. Rundt 7000 mennesker bor og lever på ett utall øyer utenfor Sandnessjøen på kysten av Helgeland, og som i en akutt situasjon er superavhengig av et desentralisert ambulansetilbud, raske og moderne ambulansebåter og ambulansehelikopter. Hvert minutt teller, og her spiller været og nærhet en åpenbar rolle. Vi blør ikke saktere på kysten av Helgeland, og da har sykehuset i Sandnessjøen med sine akutte funksjoner en svært viktig rolle. De prehospitale tjenestene med høykompetente ansatte som er på jobb hver dag hele døgnet for å få oss raskest mulig inn til et sykehus med gode akutte funksjoner er bokstavelig talt livsviktig.

Jeg mener Sandnessjøen sykehus fortsatt skal ha de samme funksjonene også i framtiden. Alstahaug kommune må snarest legge til rette for en betydelig bedre infrastruktur mot Brønnøysund og resten av Sør-Helgeland for å bedre samhandling langs kysten. Sandnessjøen sykehus har alle forutsetninger for å vokse med utvidete funksjoner, og viser strålende resultater på mange områder og ikke minst knuser myten om at det er vanskelig å rekruttere. Alstahaug kommune må legge til rette for at vårt lokale sykehus får muligheten til å vokse også i framtiden.

Vi har tomt og vi har plass.

Kommentarer til denne saken