Gå til sidens hovedinnhold

Styrelederens kreative tilnærming

Artikkelen er over 3 år gammel

Styret i Helgelandssykehuset behandlet ikke saken om utbygging av sykehuset på Mo i Rana. Administrasjonen sendte utbyggingssaken til over 80 millioner kroner direkte til styret i Helse Nord. De på sin side har helt korrekt returnert saken til styret i Helgelandssykehuset. Forsøkte styret i Helgelandssykehuset å unngå behandlingen av en kontroversiell sak, eller var det slik at styrelederen fryktet at saken ikke skulle bli vedtatt?

Styreleder Frode Mellemvik i Helgelandssykehuset HF har ifølge Rana Blad karakterisert denne måten å håndtere vanskelige styresaker på som kreativ og som et resultat av samtaler mellom han og administrerende direktør. Det skulle vel ærlig talt være unødvendig å minne Mellemvik på styreleders rolle og oppgaver. Styrelederens lojalitet må ligge i styret og ikke noe annet sted. Hvordan i alle dager skal et styre ellers kunne fungere og ikke minst utøve sin lovpålagte oppgave?

Ikke overraskende er saken kommet tilbake fra Helse Nord, og skal behandles av styret i Helgelandssykehuset på telefonmøte førstkommende mandag. Fortsatt ifølge Mellemvik er saken gjennomarbeidet av styret og det er derfor ikke være noe problem å avgjøre saken på telefon. Da kan det være grunn til å minne styrelederen om at spørsmålet om utbygging av sykehuset i Mo i Rana ble sendt tilbake fra styret til administrasjon etter forrige styremøte med krav om tilleggsinformasjon. Den informasjon har styret fått, men det er så langt ikke åpnet for noen videre debatt om saken. Det framstår som merkelig ikke minst fordi dette er en sak det langt fra er enighet om. Det burde borge for at man tok seg ekstra god tid til en grundig behandling. I stedet kutter man svinger og velger kreative løsninger.

Helgelandssykehuset fikk etter styrevalget i 2016 et kompetent styre med meningssterke styremedlemmer som tar ansvar. Min kritikk er først og fremst rettet mot styrelederen og utøvelsen av rollen som styreleder. Den kritikken kan ytterligere dokumenteres når styrelederen i styremøte 31. august i år ga direktøren anledning til å kommentere innlegg styremedlemmene hadde i styremøte. En høyst uvanlig praksis. Det vanlige er at administrasjonen ved direktøren bidrar med utfyllende opplysninger på styrets oppfordring. Administrerende direktør er ikke en del av styret, og skal heller ikke opptre som om at han er det. Det er styrelederens ansvar å påse at det ikke skjer. Også her har Mellemvik sviktet. Og dette gir ytterligere grunn til å spørre om det er styreleder og direktør som i fellesskap skal ta beslutninger i viktige spørsmål, eller om det er en oppgave for styret? At man konstruerer kreative løsninger og parkerer resten av styret er ikke greit.

At man konstruerer kreative løsninger og parkerer resten av styret er ikke greit.

 

Og til spørsmålet om utvidelse av sykehuset i Rana. Hvordan er det med funksjonsfordelingen mellom de tre sykehusene? Hvorfor bygger man ut og får flere operasjonsstuer i Rana når det er ledig kapasitet i Mosjøen og Sandnessjøen? Hvordan henger dette sammen når Helgelandssykehuset allerede i 2018 må lete etter innsparinger på rundt 50 millioner kroner og vil ha en krevende økonomi i årene som kommer etter det? Jeg kan ikke skjønne annet enn at styrelederen må finne dette problematisk.

Det sittende styret er valgt for to år. I mars/april neste år skal det velges nytt styre. Helgelandssykehuset HFs styre har styret i Helse Nord som sitt overordnede organ. Det kan være grunn til å spørre om man skal vente helt til mars/april neste år før det gjøres endringer i ledelsen av styret i Helgelandssykehuset HF. Ikke minst med tanke på de tunge prosessene som pågår, og da først og fremst knyttet til prosjektet Helgelandssykehuset 2025 og det faktum at Helgelandssykehuset HF skal rekruttere en ny toppleder.

Det er bra at Frode Mellemvik får spørsmålet om utbygging av sykehuset på Mo i Rana til over 80 millioner kroner tilbake på sitt bord. På den måten har Helse Nord sagt fra om at det ikke er greit med kreative løsninger og snarveier som setter resten av styret ut av spill. Man kan mene hva man vil om foretaksorganiseringen av sykehusnorge. Men det er etablert en styringsstruktur. Den skal man ha respekt for – også styrelederen i Helgelandssykehuset HF.

Men etter mitt skjønn er det heller ikke greit at man velger telefon som arena for å diskutere en så stor sak som utbyggingen av sykehuset i Rana. En sak som det er stor uenighet om både når det gjelder omfang og behov og som vil ha betydning for funksjonsfordelingen mellom de tre sykehusene på Helgeland. Det bør også Helse Nord merke seg.

Frode Mellemvik har vært styreleder i Helgelandssykehuset HF siden 2002. Det er kanskje på tide at Helse Nord tar i bruk kreativiteten og starter jakten for å finne en ny. Samtidig bør styremedlemmer som stiller spørsmål ved og som ønsker debatt om administrasjonens utredninger og ønsker, få velfortjent ros for sitt engasjement. De gjør faktisk jobben sin.

Kommentarer til denne saken