Krisepakker vedtatt uten å stille krav

Gunnvald Lindset

Gunnvald Lindset Foto:

Av
DEL

Leserbrev Stortinget vedtok før påske mange store og viktige krisepakker, men forsøk på å stille krav har blitt stemt ned. Det gjelder bl.a. krav til velstående aksjonærer om ikke å ta utbytte, krav til bankene om raskt å sette ned rentene og krav til utleiere om å sette ned husleien.

Samtidig rammer permitteringene de lavtlønte hardest: Butikkmedarbeidere, renholdere, servitører og andre. Vi risikerer å gå ut av denne krisen med at de på toppen får gevinsten, mens felleskapet nok en gang har tatt tapene. Det ønsker ikke Rødt. Derfor har vi gått inn for krisepakker som sikrer arbeidsplasser – ikke privat berikelse på fellesskapets midler.
Det er viktig at seriøse bedrifter som er i krise, får støtte raskt. Rødt er for å dekke tap for frisører, seriøse utelivsaktører og andre som har blitt tvunget til å stenge ned. Vi må unngå et konkursras, men det er arbeidsplasser som trenger krisepakker – ikke eierne.

Stortinget kunne ha vedtatt vilkår for de 50 mrd. som ville hindret gavepakker til bl.a. eiendomsbaroner og organiserte kriminelle i arbeidslivet. Dessverre ville et bredt stortingsflertall ha kun uforpliktende forventninger framfor klare krav.
LO-leder Hans-Christian Gabrielsen sa følgende: «Når fellesskapet stiller opp med så store milliardbeløp, mener jeg det er helt rimelig at fellesskapet også stiller noen krav til dem som skal motta det. Men jeg registrerer at her ville stortingsflertallet det annerledes.»

Rødt gikk imot regjeringens forslag på viktige punkter og fremmet egne, alternative forslag. For det første at bedriftene ikke kan bruke statlige tilskudd til å betale utbytte til eierne. For det andre at krisetilskudd skal komme det enkelte hotell eller den enkelte frisørsalong til gode – ikke ende opp hos eierne lenger opp i konsernet. For det tredje at bedrifter som får støtte, må dokumentere at de følger norske og bransjevise lønns- og arbeidsvilkår.

Vi må slutte å være naive. Lenge før koronakrisen hadde organiserte kriminelle vokst seg store innen bl.a. bygg og anlegg, transport, uteliv og eiendom. Disse kriminelle aktørene tar allerede milliarder ut av Norge, og nå åpnes det for mer.
Et minstemål burde være at Stortinget støttet kravet til Rødt om norske lønns- og arbeidsvilkår. Det samme med kravet om å nekte automatisk betaling til bedrifter med mange betalingsanmerkninger, skattegjeld, lønnsgjeld til ansatte, utlegg til kemneren eller vedtak om tvangsinndrivelse. Mye næringseiendom er eid av internasjonale oppkjøpsfond. De bryr seg fint lite om oppfordringer. Det samme gjelder de store eiendomsbaronene. Derfor burde Stortinget ha krevd kutt i husleien for leietakerne.

Åpenhet og kontroll er viktig, men hjelper lite når det ikke settes klare krav for å få pengene – krav som kan kontrolleres og sanksjoneres.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken