Koronakrisen og menneskenes forhold til naturen

Av
DEL

LeserbrevDette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.Når vi skal evaluere koronakrisen, både i Norge og i resten av verden, må vårt forhold til naturen bli en viktig del. Vi mennesker står ikke utenfor eller over naturen, vi er en del av den. All vår virksomhet er et vekselspill mellom samfunn og natur. Mye i evalueringen vil bli ubehagelig, men det nytter ikke å stikke hodet i sanden og tro at vi kan fortsette som før.
I dag ser vi at stadig mer ødeleggelse av natur skaper ubalanse og slår tilbake på oss.

En gruppe amerikanske forskere har nylig publisert en rapport som omhandler dette. Den viser at sykdommer som Covid-19 kan bli vanligere etter hvert som vi ødelegger levestedene til ville dyr, og tvinger smittespredende dyr til å bo tettere på oss. Forskerne har undersøkt mer enn 140 virus som har smittet fra dyr til mennesker og kryssjekket det med en oversikt over truede dyrearter. Rundt 70 prosent av sykdomsfremkallende organismer kommer fra andre dyr til mennesker. Risikoen for smitte er størst når dyrearter mister levestedene sine.

Ifølge forskerne er avskoging et spesielt stort problem fordi ville pattedyr sliter med å tilpasse seg når de mister levestedet sitt. Dermed tvinges de til å leve tettere på mennesker. Dette skaper «perfekte forhold» for smittespredning fra dyr til mennesker. Rundt 75 prosent av slike sykdommer stammer fra husdyr, primater, flaggermus og rotter.

I fjor advarte FNs naturpanel om at opp mot 1 million arter risikerer å bli utryddet som følge av menneskelig aktivitet. Rapporten viste også at 75 prosent av landområder og 40 prosent av havområder er blitt alvorlig svekket. I Norge er en femtedel av alle kartlagte arter, bl.a. en tredel av fugleartene, truet. Veier og vindkraftutbygging er den største trusselen i dag mot urørt natur.

Sannsynligvis skyldes Covid-19 et virus overført fra et dyr til menneske i Kina. Flere organisasjoner har tatt til orde for et verdensomspennende forbud mot salg av ville dyr. De har bl.a. bedt EU om å jobbe fram et forbud for å beskytte folkehelsen og biomangfoldet i verden. Forskerne bak rapporten ber også politiske ledere om å ta ansvar. Kina har nå sagt at de vil forby handel og konsumering av ville dyr. Det er bra med et verdensomspennende forbud, men spørsmålet er i hvor stor grad det er mulig å kontrollere det.

Både denne og tidligere kriser viser at det som betyr mest er fellesskap og solidariske fellesløsninger – ikke egoisme og grådighet. Dagens økonomiske system og politikk fører til rovdrift på naturen og gjør et lite mindretall stadig rikere. Verdens åtte rikeste menn eier i dag mer enn halve jordas befolkning. Dette systemet, og levemåten det fremmer, er en trussel både mot menneskeheten og naturen. Derfor trengs det en helt ny politisk kurs fram mot et solidarisk samfunn.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags