«Knusende dom i NAV-skandalen»

Av
DEL

LeserbrevDette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.Granskningsrapporten som ble lagt fram 4. august er en knusende dom over NAV-skandalen. Den bekrefter en total systemsvikt der den norske staten har overkjørt sårbare mennesker, urettmessig sendt uskyldige i fengsel, ruinert folks privatøkonomi og på feil grunnlag fratatt mennesker støtten de hadde krav på. Den viser at Solberg-regjeringa må ta et tydeligere ansvar for skandalens alvor og omfang. Arbeids- og sosialdepartementet gjorde skjebnesvangre valg da saken ble kjent for regjeringa.

Det er flere avsløringer i rapporten som viser Solberg-regjeringas ansvar for skandalen. Det framgår at statsråden selv knyttet skandalen direkte til regjeringas politikk. I rapporten, s. 227, heter det: «I merknadene til saken i departementets interne systemer ga statsråden uttrykk for at saken var vanskelig, og en praksisendring kunne være uheldig i lys av regjeringsplattformens formuleringer om trygdeeksport».

Vi vet fra før av at departementets politiske ledelse instruerte NAV om ikke å skaffe seg full oversikt og rette opp da de ble klar over feil praksis i februar 2019. Og da sakens dype alvor gikk opp for regjeringa, så førte departementets sendrektighet til at folk fortsatt ble dømt og sittende i fengsel. NAV-skandalen er Forskjells-Norge på sitt verste. Det er på tide at regjeringa tydeligere vedkjenner seg ansvaret for skandalens omfang og alvor, og viser handlekraft for å rydde opp i NAV.

De siste månedene har mange flere blitt avhengige av NAVs tjenester, og vi ser at NAV har store problemer både med å møte den rekordhøye arbeidsledigheten og å sikre ofrene tilbakebetaling etter NAV-skandalen. NAV må tilføres de nødvendige ressursene, og gjøres mindre topptungt, med mer plass til erfaringer fra førstelinja og de ansatte.

Rødt fremmet mistillitsforslag mot arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie 27. november 2019. Da sa vi tydelig at skandalen har røtter tilbake til flere ulike regjeringsperioder, og at vi støttet en grundig gransking for å komme til bunns i skandalen. Men det var allerede da klart at regjeringa hadde gjort alvorlige feil på Hauglies vakt. Dette bekreftes i stor grad av granskingsrapportens innhold, og står i kontrast til hvordan høyresida i Stortinget har gått langt i å benekte regjeringas ansvar.

Den videre stortingsbehandlingen av saken må også bli et oppgjør med ideen om at vi får flere syke og arbeidsledige i arbeid hvis vi bare gjør forholdene verst mulig for dem. Det må bli slutt på at arbeidsledige, syke og uføre piskes, mens maktpersoner sjelden eller aldri stilles til ansvar. I kjølvannet av granskningsrapportens knusende dom er det derfor behov for et oppgjør med dagens sosialpolitikk og det menneskesynet den er et uttrykk for.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags