En sak om mulig riving av ei hytte ved Vestre Tiplingan omtales i Helgelendingen lørdag 22. april. For den som kjenner til både hytta, eierne og historikken, oppleves dette som aldeles urimelig og unødvendig.

Den nevnte hytta ble satt opp for over 50 år siden av samen Lars Børgefjell og eies nå av barnebarnet Tomas Børgefjell. Noen andre hytter er i tidas løp bygd i det samme området, men ytterligere hyttebygging er for lengst uaktuelt. Fylkesmannen i Nordland har, med stadfesting fra reindriftsstyret, støttet reineieres krav om riving. Nå vet en jo at reindrift er drevet i lang tid i dette landskapet, og nettopp dette reinbeitedistriktet regnes som rikt og velegnet – uavhengig av disse enkle hyttene.

Kjemper mot riving av hytta

Det må sies at mye positivt nå er på gang når det gjelder styrking av samiske saker i Hattfjelldal. Kort kan nevnes: Kampen for Sameskolen, spennende prosjekter og ny giv ved Sijti Jarnge, prosess i retning av sørsamisk språkforvaltningskommune, sterkere markering av Samefolkets dag, fylkeskommunalt prosjekt om registrering av samiske stedsnamn.

Når det gjelder denne aktuelle saken, er det mitt sterke håp at vedtaket om riving blir omgjort. Ingen er tjent med at uforståelig maktbruk iverksettes, og denne historien synes ganske spesiell.

La hytta stå! – ikke minst for debattklimaet rundt samiske saker i distriktet.

Ansgar Kleven