Hulda, Jeg hører ikke hva du sier, for dine handlinger overdøver dine ord

Av
DEL

LeserbrevDette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.Dette er et gammelt kinesisk ordtak som sier mye om eksempelets makt, og som er aktuell uavhengig av tid og sted.

Som helsearbeider og helgelending er det trist å se hva som skjer ved Helgelandssykehuset for tiden.

På stortinget blir helseministeren bedt om å redegjøre for hvordan han skal sikre kvalitet, ro og tillit innad i foretaket.

I Sandnessjøen sier dyktig fagperson som overlege Tørris Sjøset opp sin stilling delvis på grunn "av en lederstrategi som han hevder er konflikt skapende, som ikke tar hensyn til det faglige og som setter faggrupper opp mot hverandre på tvers av enheter". Ledelsens fokus synes ikke å være pasientrettet, men politisk. Både i Sandnessjøen og Mosjøen er det mistrivsel på arbeidsplassen og arbeidsmiljøet er bekymringsfullt. Nødvendige fagpersoner sykehuset sier at situasjonen er uforsvarlig både som ansatt og for pasienter.

Kan det bli verre? Det kan se ut som om lederstrategi har mislykkes med på helt sentrale områder?

Sykehus er til for pasientene, det regner jeg med at de fleste er enig med meg i. Dessverre kan se ut som om enkelte politikere og administrative ledelse har den oppfattelse at sykehuset er til for dem.

Det er flere faktorer som må være til stede for at Helgelands sykehuset skal fremstå som trygt for pasienten.

Det må være dyktige fagarbeidere, et godt arbeidsmiljø og en ledelse som stimulerer til fagutvikling og samarbeid.

Slik er det dessverre ikke i dag. Ledelsen og enkelte politikere har klart å sette de enkelte sykehus miljøer opp mot hverandre. Administrativ ledelse som er lokalisert til Rana har klart å så tvil om kompetansen ved andre avdeling knyttet til samme sykehus. Det er foruroligende og nesten ikke til å tro. Det svekker tilliten mellom ansatte, ledelsen, sykehuset og pasientene.

Arbeidsmiljøet fremstår som dårlig. Dyktige fagarbeidere sier opp og pasienter føler seg utrygg på om sykehuset evner å gi den beste behandling.

Som henviser til annen linjetjenesten, oftest innen ortopedi, opplever jeg svært ofte at pasienter ikke ønske å bli henvist til Helgelandssykehuset Mo i Rana. Begrunnelsen er ofte det dårlige samarbeidsklimaet.

Når direktøren går ut i pressen og maner til samhold er det vanskelig å ta det seriøst

Det fremstår som om samhold er betinget av at Rana miljøet får sin vilje.

Jeg har arbeidet som helsearbeider på Helgeland i over tretti år. Dårligere klima mellom sykehusene, mellom ansatte og ledelse har aldri vært verre enn nå. Omdømmet jeg opplever at sykehuset har er svært dårlig. Slik situasjonen er nå kan det ikke fortsette.

Med historien frisk i minne har jeg dessverre ingen forhåpninger om bedre samarbeidsklima med dagens struktur og administrative ledelse. Jeg tror det er alt for mye vondt blod, som administrative ledelse, enkelte politikere og ansatte må ta ansvar for. Tilstanden er alvorlig for sykehusets omdømme.

Noe som har bidratt til at det er vanskelig å rekruttere og beholde fagarbeidere, samt stimulere til et godt arbeidsmiljø. Det tydelig at ledelsen har mislykket i stor grad. Når dagens ledelse oppmuntrer til å stå sammen får det gamle kinesiske ordtaket ny aktualitet. « Jeg hører ikke hva du sier for dine handlinger overdøver dine ord. «


Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags