Høyres usosiale politikk

Av
DEL

LeserbrevDette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.Høyres landsmøte 11. september vedtok et nytt arbeidsprogram med en rekke usosiale forslag som bekrefter at de først og fremst er partiet for de velstående og rike. Blant forslagene er: Utvidet aktivitetsplikt for de som mottar sosialhjelp, maksgrense for trygd og økte krav til norskkunnskaper til de som mottar sosialhjelp. Samtidig skal de gjøre de rikeste enda rikere med å fjerne formuesskatten fullstendig og dermed skape 25.000 rike nullskatteytere!

Dette gjør de etter NAV-skandalen som har vist for all verden mistilliten og klappjakten på de som er avhengige av NAV, og midt i koronakrisen som rammer disse og de lavtlønte aller hardest. I stedet for aktivitetsplikt burde det heller være en aktivitetsrett for de som er i stand til å delta. Det er jo mange som vil ut i aktivitet via NAV, som ikke får det i dag. Men det er selvsagt lettere for Høyre å stille krav til andre enn å stille krav til seg selv.

I 2017 innførte regjeringa en lovendring der det ble stilt krav om at unge under 30 år må være i aktivitet for å motta sosialhjelp. To år senere viste imidlertid tall fra NAV at dette ikke hadde fått flere unge sosialhjelpsmottakere ut i arbeid. Høyre har lenge slåss for å utvide aktivitetsplikten, og nå har de besluttet at denne skal gjelde alle. Hva med dem som er kronisk syke, som har gått på arbeidsavklaringspenger (AAP), ikke har såkalt restarbeidsevne igjen og fått stopp i AAP uten å være ferdig avklart, og som har gått rett over på sosialhjelp?

NAV får selvsagt ansvaret for å legge til rette for aktiviteter for alle. Hva vil dette koste det offentlige? I tillegg til egne arbeidsrettede tiltak så må NAV allerede leie plasser opprettet av private firma, og det går på anbud. Det har vist seg at i mange tilfeller har dette kostet staten mer enn hva den enkelte får i måneden. Enda en måte for private å få sugerør i statskassen på.

Et annet i rekken av usosiale og håpløse forslag fra landsmøtet i Høyre er økte krav til norskkunnskaper for å få sosialhjelp. Hvordan har de tenkt å måle dette? Skal det være egne norskprøver for sosialhjelpsmottakere? Det siste i rekken jeg vil kommentere er maksgrense for trygd. De vil altså heller rette oppmerksomheten mot folk på trygd i en tid med en pervers grådighetskultur med lønner, pensjoner og alskens avtaler for dem på toppen hinsides all fornuft. Der trengs det virkelig en maksgrense!

Før helga kom det enda et usosialt forslag. Denne gangen fra regjeringa. Tilleggspensjonen for etterlatte, "enkepensjonen", skal fjernes! Det vil riktignok bli en overgangsordning, men er du født i 1963 eller senere, betyr endringen et tap på i gjennomsnitt 40.000 kroner i året, fastslår generalsekretær Harald Olimb Norman i Pensjonistforbundet. Denne gjengen må fjernes fra regjeringskontorene i stortingsvalget neste år!!

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken