«Næringslivet krever sykehusvedtak basert på fakta og ikke politikk»

Av
DEL

LeserbrevLedelsen for de tre næringsforeningene på Helgeland har i egen uttalelse til Nordland fylkesting fullt ut støttet vedtaket i Styret for Helgelandssykehuset.

I løpet av helga er det kommet en rekke feilaktige tolkinger og opplysninger, og jeg anser det påkrevet å presisere følgende:

  1. Styret for Helgelandssykehuset har vedtatt å bygge et helt nytt sykehus mer sentralt plassert på Helgeland enn Mo i Rana. Formålet er å gi et likeverdig og godt sykehustilbud for alle på Helgeland.

  2. Rana-regionen er ikke størst når det gjelder folketall. Per 3. kvartal 2019 var det 36.031 innbygger i Rana-regionen, inklusive Rødøy, og 40.502 innbyggere i kommunene sør for Korgfjellet, eksklusive Bindal. Med andre ord: Det bor 4471 flere innbyggere sør for Korgfjellet enn nord for Korgfjellet. Det er enkeltmennesker som har behov for et best mulig sykehustilbud, og det er derfor antall enkeltmennesker som teller i denne sammenhengen. Protokolltilførselen om at Mosjøen og omegn må tas med i konsept-fasen støttes. På denne bakgrunnen er vedtaket fra Helgelandssykehusets styre helt riktig.

  3. Næringslivet ønsker at et faglig sterkt sykehuspersonell blir samlet på ett sted sør for Korgfjellet. Det er dessuten en myte at det er lettere å rekruttere leger til Rana enn til for eksempel Sandnessjøen og Mosjøen. For kort tid siden skrev Rana Blad at kommunen ikke klarer å rekruttere leger til fastlege-hjemlene, og over 9000 personer kan bli stående uten fastlege ved årsskiftet. Hva er det som tilsier at det er vesentlig lettere å rekruttere godt kvalifiserte sykehusleger til Rana? Til sammenlikning er alle fastlegehjemlene i Vefsn besatt med meget godt kvalifiserte leger, og det samme gjelder Alstahaug.

  4. Dersom vi tar med landbruket, er det flere industriarbeidsplasser sør for Korgfjellet enn nord for Korgfjellet. Det er ikke å anse som farlig å jobbe i industrien, verken sør eller nord for Korgfjellet, og derfor er argumentet om at Rana må ha eget sykehus av hensyn til industrien, grunnløst. Statistisk sett er det langt farligere å jobbe i landbruket. For øvrig ønsker vi å gjøre fylkestinget oppmerksom på at det er 750 industriarbeidsplasser inne på ALCOA sitt område i Mosjøen, og den årlige omsetningen er mellom 5–6 milliarder kroner. Det gjør ALCOA til en av de største enkeltbedriftene i Nord-Norge.

Generelt:

Etter styrevedtaket i Helgelandssykehuset har debatten sporet fullstendig av i Rana. Fag og hele befolkningens beste er fullstendig fraværende i de strategier som Rana-aktørene jobber etter. For dem handler dette kun om politikk og bygging av nye arbeidsplasser i Rana.

Jeg håper at Fylkestinget setter fag foran politikk i dette tilfellet. Noe annet kan ikke næringslivet i Vefsn akseptere.

Mosjøen Næringsforening

Håkon Johansen

Styreleder


Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags