Helgelandssykehuset 2025: "Det er makta som rår"

Av
DEL

LeserbrevDirektørens forslag om to sykehus betyr i realiteten at alle større kirurgiske inngrep, akutte og planlagte operasjoner i buken og alle gynekologiske operasjoner ikke lengre skal utføres i Sandnessjøen, men «sentraliseres» til Mo. For å sukre denne bitre pillen foreslås femdagers planlagt kirurgi innen ortopedi (proteser), generell kirurgi og øre-nese-hals pluss nytt sykehusbygg! Baksiden er naturligvis at Sandnessjøen dermed vil miste dyktige fagfolk og få store problemer med å rekruttere kirurger, gynekologer og trolig etterhvert også radiologer og anestesileger fordi sykehuset ikke lengre har de faglige utfordringene og det tilstrekkelig varierte pasientgrunnlaget som må til for å tiltrekke seg fagfolk. Sandnessjøen ribbes og vil kunne reduseres fra et flott og godt sykehus tilbud til et B-sykehus.
Da hadde det vært mer realt om direktøren hadde foreslått ett sykehus i Mo og konsentrert midlene om å bygge opp et tilbud for Helgelandsbefolkningen her. For det er i realiteten det som er administrasjonens oppfatning. Dessverre. For dette er den dårligste løsningen for befolkningen langs kysten og i sør- og midt-Helgeland.
Det er helt uforståelig at man ikke i stedet velger å lokalisere sykehuset sentralt på Helgeland og satser på å bygge opp et fullverdig helsetilbud med alle spesialiteter der hvor det lettes kan nås av alle. Ikke oppe i huttaheiti i Leirfjorden men naturligvis i en by. Fortrinnsvis Mosjøen, alternativt i Sandnessjøen.
Men nå ser det dessverre ut som at «toget går» og at denne historiske muligheten for Helgeland forsvinner.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags