Helgeland for lengst tatt sin del av vernekaka

man kan med trygghet si at nokk er nokk

man kan med trygghet si at nokk er nokk Foto:

Av
DEL

LeserbrevGull og grønne skoger?

Ikke før man har avklart det ene verneforslaget dukker det andre opp. Fylkesmannen har nå sendt ut Melding om oppstart av planarbeid - vern av skog på Statskog SF sine eiendommer i Grane, Hattfjelldal, Hemnes og Vefsn. I sitt brev skriver fylkesmannen at arealene, både enkeltlokaliteter og samlet er av en slik størrelse at de ikke utløser plikt om konsekvensutredning.

Når man ser på det samlede vern som nå er foreslått samt allerede vernede og båndlagte arealer, har Helgeland for lengst tatt sin del av vernekaka. Når de nasjonale målene om vern ligger på 10% og det samlede arealene til Statskog som er vernet på Helgeland er hele 24% mener jeg at man med trygghet kan si at nok er nok.

Skogdrift er en viktig næring på Helgeland, og Arbor som er lokalisert i Hattfjelldal blir direkte skadelidende for hver og en kvadratmeter som blir vernet. Under trontaledebatten etterlyste jeg handlinger som bygger opp under små og mellomstorebedrifter, det er betimelig og stille regjeringen det samme spørsmålet nå «Hva legger regjeringen til grunn når de selv sier at små og mellomstore bedrifter og Nord-Norge er deres satsingsområde, men samtidig jobber for en nedbygging av hele regionen?»

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags