«Hele denne saken stinker, og det rette navnet på dette samrøret er korrupsjon»

Av

Konsulentbruk og statlig korrupsjon

DEL

LeserbrevEn gigantisk skandale er avslørt av Aftenposten. Saken gjelder et statlig dataprosjekt som kalles Akson, og som skal sørge for at «de ulike delene av Helse-Norge blir i stand til å snakke sammen». Helsedepartementet har ansvaret for arbeidet, men kommunene må betale for iverksettelsen.

Direktoratet for e-helse har i flere år latt Are Muri fra konsulentselskapet PwC opptre både som prosjektleder, forhandler og avdelingsdirektør i etaten. Konsulentene har jobbet på kontorer i Direktoratet sammen med ansatte byråkrater som bestemmer hvem som får kontrakter. Fra sin e-postadresse i PwC har Muri selv forhandlet med Direktoratet om endringer/utvidelser av konsulentavtaler, og signert avtaler med Direktoratet på vegne av selskapet.

Samtidig opptrer han på vegne av Direktoratet og bruker sin statlige e-postadresse. I møter arrangert av Direktoratet ble det ikke opplyst at Muri jobbet for PwC, og er partner der. Som partner får han årlig titalls millioner kroner fra selskapets overskudd. Helsedirektoratet og Direktoratet for e-helse har betalt PwC minst 273 millioner kroner for oppdraget.

Eksperter kaller Direktoratets konsulentbruk og PwCs rolle problematisk rolleblanding og brudd på anskaffelsesregelverket. Hele denne saken stinker, og det rette navnet på dette samrøret er korrupsjon!

Om korrupsjon heter det i straffelovens paragraf 387: «Med bot eller fengsel i inntil 3 år straffes den som a) for seg selv eller andre krever, mottar eller aksepterer et tilbud om en utilbørlig fordel i anledningen av utøvelsen av stilling, verv eller utføringen av oppdrag, eller b) gir eller tilbyr noen en utilbørlig fordel i anledning av stilling, verv eller utføringen av
oppdrag.»

Direktoratet for e-helse nekter å oppgi hvor mye konsulentene får betalt, men Aftenposten har regnet ut at det vil koste nær 3 millioner pr. årsverk. Ettersom kommunene skal betale for iverksettelsen av Akson, risikerer de å må kutte i sine helsebudsjetter for å dekke dette. Derfor har Rødt foreslått å avstå fra prosjektet i en rekke kommuner. En del kommuner har allerede vedtatt å innføre dette systemet, men i flere kommuner har heldigvis flertallet gått imot. I Vefsn kommune har det ennå ikke vært behandlet.

Avsløringen viser hvordan regjeringa lar et privat selskap overta sentrale offentlige oppgaver, og at selskapet samtidig får opptre som representant for staten. For å si det med lederen i Klassekampen 18. juli: «Det representerer og må karakteriseres som en mafiøs, markedsliberalistisk sammenfiltring av offentlige og private interesser, med PwC i rollen som Cosa Nostra og topplederne i Direktoratet som vaklende italienske politikere.» Rødt har krevd en granskning av denne saken, som kan koste skattebetalerne milliarder om prosjektet fullføres.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags