Kolsings merkelige svar

TÅPELIG: Kolsings forsøk på latterliggjøring ved å fortelle oss at Kjærstads skjebne ikke skal avgjøres av PLU, er tåpelig polemikk, skriver  støtteforeningen for Mosjøen Lufthavn. Foto: Tor Martin Leines Nordaas

TÅPELIG: Kolsings forsøk på latterliggjøring ved å fortelle oss at Kjærstads skjebne ikke skal avgjøres av PLU, er tåpelig polemikk, skriver støtteforeningen for Mosjøen Lufthavn. Foto: Tor Martin Leines Nordaas

Av
Artikkelen er over 4 år gammel
DEL

Meninger

I Rana Blad 11. august gir Halvard Kolsing et meget merkelig tilsvar på vårt innlegg i samme avis den 8. august. Han skjønner åpenbart ikke at Avinor klarer å ha to tanker i hodet samtidig: 1) Det samfunnsøkonomiske perspektivet tilknyttet en storflyplass på Hauan og 2) en totalvurdering av Hauans eventuelle betydning for regional utvikling.

I rapportens konklusjon med totalvurdering, som vi ikke tok med i vårt første innlegg, legger Avinor inn et større samfunnsperspektiv og anser lang rullebane på Hauan og forlengelse til 1199 m Sandnessjøen Lufthavn, Stokka, som best for «å ivareta framtidig regional utvikling på Helgeland, både for petroleumssektoren og næringsmiljøet i Mo». Vi blir skarpt kritisert av Kolsing for ikke å ha tatt denne setningen med i vårt første innlegg. Etter hva vi forstår, mener han at Stokka ikke kan bli lagt ned fordi den er utvidet til 1199 meter. Det er for naivt.

Vi oppfatter de faktiske forhold slik: I Avinor-rapportens konklusjon foreslås utvidelse til 1199 m på Stokka av hensyn til petroleumssektoren, og bygging av Hauan av hensyn til næringsmiljøet i Mo. Hva vet Kolsing om petroleumssektoren på Helgeland om 10–15 år? Dagens diskusjon om SAR-helikopteret i Brønnøysund indikerer en utvikling som vi ikke tror Avinor hadde noen mulighet til å forutse da de skrev sin rapport i 2012. Det er altså ikke noe i Avinor-rapportens konklusjon som endrer vår oppfatning, nemlig at også Sandnessjøen Lufthavn kan komme til å bli nedlagt på sikt – av økonomiske grunner – hvis Hauan bygges. Utvidelsen av Stokka til 1199 meter gir ikke denne flyplassen noe varig vern, etter vår oppfatning.

Så er Kolsing og andre meget indignert over at vi stiller SPØRSMÅL ved om Rana Blad fulgte saklighetskravene til Pressens Faglige Utvalg (PFU) i sine redaksjonelle kommentarer etter at trafikkanalysen fra Urbanet Analyse AS ble offentliggjort i juni. Vi har kun stilt sjefredaktøren et spørsmål om saklighetsnivå og ikke påstått noe som helst! Kolsings forsøk på latterliggjøring ved å fortelle oss at Kjærstads skjebne ikke skal avgjøres av PLU, er tåpelig polemikk som ikke fortjener noen kommentar fra vår side.

Avslutningsvis innrømmer Halvard Kolsing at selve kampen for å bevare Kjærstad ikke ”på noen som helst måte er latterlig, bare deler av argumentasjonen”. Hvilke deler han mener er latterlige, framgår ikke, så vi gjentar for ordens skyld de to viktigste poeng i vår argumentasjon:

1) Kravet i Nasjonal Transportplan (2013–2023) om at Mosjøen Lufthavn SKAL legges ned hvis Hauan bygges, og samme krav i nevnte rapport fra Avinor (2012). Konserndirektør Dag Falk-Petersen i Avinor har dessuten uttalt at det vil være naturlig at eventuell bygging av Hauan og nedleggelse av Kjærstad vedtas SAMTIDIG i Stortinget. (Helgelands Blad, 10.02.2014)

2) En rekke uttalelser fra ordfører Kai Henriksen og direktør i PLU, Henrik Johansen, om at stor lufthavn på Hauan skal betjene HELE Helgeland.

På denne bakgrunn er det ren ønsketenking å tro at Helgeland får stor lufthavn på Hauan i flere milliarderklassen, pluss et hundretalls millioner i årlige driftskostnader, og samtidig beholder 3 kortbaneflyplasser (Brønnøysund, Sandnessjøen og Mosjøen) for å betjene en befolkning på knapt 80.000 innbyggere! Det finnes ingen politiske signaler fra sentralt politisk hold som antyder en slik flyplass-struktur på Helgeland.

Med dette anser vi diskusjonen med Halvard Kolsing som avsluttet.

havn.

Kåre Bergsnev

Jørn Tore Aavik

Roy Otto Solvang

Støtteforeningen for

Mosjøen Lufthavn

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags