Corona og hodeløse høns: - Man får ikke riktig bilde av å ha strenge testkriterier

Av
DEL

LeserbrevNå ser vi at nasjonalt går ulike deler av helsemyndigheter, helsepersonell og politikere i ulike retninger angående råd til befolkningen om hvordan den skal opptre i forhold til Covid-19. Det er rett fram, så til venstre, så til høyre, så bakover, for til slutt å gå rundt seg selv (nært som hodeløse høns). Med andre ord, en god beredskapsplan var ikke på plass før dette viruset meldte sin ankomst.

Globalt er det også tendenser til hodeløse høns løsningen. Sverige er lugn. England har virret. Trump mente i starten det var demokratene sin feil. Italia har innsett realitetene, men har ikke helsevesen bygd opp for at de ble rammet såpass hardt. Noen lukker samfunnet, andre lukker delvis etc. Ovenstående er godt kjent for de fleste.

Nå er vi heldige siden dette er en snilt virus med en dødelighet på 0.4 – 3.4% (Norge relativt til globalt. Mørketall selvfølgelig ikke tatt med). Og hvor det er eldre med underliggende sykdommer som er i faresonen, og noen tilfeller hvor unge og friske dør.
Jeg var på vei til Sør-Europa i slutten av februar. Fikk symptomer (22 februar) i Oslo/Viken, og ble dårlig med høy feber og tungpustet. Mistet begrep om tid og rom. Da jeg «kom til meg selv» viste det seg at det jeg trodde var 2 dager var i realiteten 8 dager. Med andre ord relativt syk. Jeg er ikke den som drar til lege hvert år, men bestemte meg da for å sjekke meg selv om jeg var feberfri, men fortsatt tungpustet med nedsatt allmenntilstand (bl.a. diare, slapphet etc). På sykehuset på østlandet testet de for forskjellige ting, og mente jeg var frisk nok til å dra hjem. Jeg spurte om de testet for corona. Da fikk jeg til svar at det var bare de som nylig hadde vært i Kina og/eller Thailand som ble testet. Jeg hadde ikke vært der nylig og ble følgelig ikke testet.
Da karret jeg meg hjem, hamstret noe mat og andre ting (i motsetning til Erna sitt råd). Dette fordi jeg var unormalt syk.

Jeg har ikke vært syk i luftveiene siden jeg testet positivt for svineinfluensa i 2009. Det var i Sverige. Der ble jeg møtt av 2 leger i smittevernutstyr som svabret meg og ga meg beskjeden: «Ni måste dra hem til Norje så snapt som möylig». De var ikke så lugn da som nå.

Igjen – Sars-Cov-2 (som fører til sykdommen korona) er et relativt snilt virus. Hva skjer når det kommer en pandemi med en høyere dødelighet (20-50%, for eksempel)? Jeg vil tro total kollaps i samfunnet.
Jeg trodde etter svineinfluensahysteriet for ca 10 år siden at beredskapen var oppe å gikk i Norge og andre steder. Det ser ikke ut sånn for meg. Politikere er redd for økonomien (forståelig), leger for mangel på helsepersonell og utstyr (forståelig), og noen «vanlige» mennesker for sykdommen selv (forståelig).

For å få korrekte data på den pandemien vi er inne i nå må man teste så mange som mulig. Man får ikke riktig bilde av å ha strenge testkriterier (sårbare grupper). Da blir mørketallene så store at de data som fremkommer, og til slutt ender i en konklusjon om sykdommen, vil med stor sannsynlighet ikke medføre riktighet. Og man er da i en situasjon at det blir vanskelig å planlegge for neste virus/pandemi. Jeg skjønner dette kan være kostbart og vanskelig for samfunnet. Når vi leser at det bare på Island er funnet ca 40 mutasjoner av viruset er det forståelig at man ikke har kontroll på viruset, og at det kan være årsaken til høy dødelighet noen steder, og lav dødelighet andre steder (i kombinasjon med ulik kvalitet på helsevesenet). Jeg har tidligere i denne avisen stilt spørsmålet om selvtesting (og mulig luftbåren smitte i rommet for selvtesting). Selvtesting er i utgangspunktet greit. Men da må et representativt utvalg selvteste, så bli testet (svabret i dette tilfellet) av noen som er vant med å svabre. Da vil man få svar på treffsikkerheten ved selvtesting. Er den for eksempel 98% er det kanskje helt greit. Er den 60% (for eksempel) er det ikke greit om vant personell oppnår nær 100% treffsikkerhet. Når regjeringen bruker over hundrevis av milliarder på å redde økonomien burde kanskje de som kan noe om sykdommer (bl.a. eksperter på virus) få så mye midler som nødvendig for kartlegging av corona og planlegging for fremtiden angående pandemier og tiltak.

Fra Kina foreligger det noe data på at Sars-Cov-2 ikke alltid oppdages ved svabring. Viruset kan sitte i nedre luftveier, faeces (avføring) etc. Leger jeg kjenner mener at jeg må ha hatt corona basert på hele sykdomsforløpet. Testet jeg da meg selv feil ved Koronasenteret? Var det for lenge siden første symtptomer (nær 1 mnd etter)? Er viruset fortsatt aktivt i kroppen? Jeg vet ikke. Er det noen som vet? Jeg har derfor pålagt meg selv karantene/isolasjon som eventuell smittebærer.

Om noen som ikke er helsepersonell er interessert i hvordan svabring skal utføres kan de gå på youtube å sjekke videon fra The New England Journal of Medicine (NEJM) om deres prosedyre for nasopharyngeal svabring. (NEJM Procedure: Collection of Nasopharyngeal Specimens with the Swap Technique). For vanlige mennesker som knapt er vant med å stikke en q-tips 0.5 cm inn i øret kan dette være en utfordring. Videoen ble laget for svineinfluensa, men er like aktuell i dag.

Dette er ikke et surmaget innlegg mot lokale grupper av helsepersonell. De fremstår med god troverdighet og ekspertise. Det står meget erfarne leger bak Koronasenteret, og de jeg møtte der var meget hyggelige mennesker som på en god måte tok i mot meg og alle andre, vil jeg tro. Korte enkle forklaringer som vi burde kunne klare å følge. Et veldig bra tiltak. Men her hadde man faktisk en mulighet for å teste treffsikkerheten ved selvtesting av dette viruset. Et virus som noen leger mener er noe vanskeligere å oppdage enn svabring for en vanlig influensa.

Foreløbig er det ikke noen grunn til stor bekymring. Noen få vil dø, de aller aller fleste overlever - slik ekspertisen kjenner viruset i dag.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags