«Byen midt i Norge» – en feilvalgt strategi?

Av
DEL

LeserbrevNår ordføreren i Vefsn kommune går imot samferdselsinvesteringer på 2 milliarder kroner på Helgeland og heller ønsker pengene brukt i naboregionen, da er det noe som er fundamentalt galt. Dette er fullstendig irrasjonelt og oppsiktsvekkende. Skyldes det mangel på vett, direkte ondsinnethet eller er det rett og slett et resultat av en forfeilet politisk strategi? La oss se litt nærmere på saken.

Mosjøen har i mange år sett på seg selv som byen midt i Norge. Midtpunktet er beregnet som et sentrum i en sirkel som tangerer Norges ytterpunkter i nord og sør. Vefsn kommune valgte etter hvert å bruke byen midt i Norge som sitt slagord. Dette var et strategisk valg som skulle rettet søkelyset på Vefsn kommune som lokaliseringssted for all framtidig nyetablering på Helgeland. Er man byen midt i Norge så er man byen midt i det aller meste, og Drevjadalføret var det nye satsningsområde til Vefsn kommune.

I 1999 ble ideen om Helgelandskrysset lansert, og jeg var selv til stede i kommunestyresalen i da Roy Skogsholm høytidelig la fram sin «passerspissteori» med Drevja som sentrum og det nye samferdselsnavet på Helgeland. Poenget med Helgelandskrysset var å presse igjennom at ny E6-trase skulle gå gjennom Drevjadalen fordi dette var en viktig forutsetning for å få bygd flyplass og nytt sykehus i det samme dalføret. Roy Skogsholm som var den sentrale stortenkeren i Vefsn på den tiden, tok ikke høyde for at beslutningsansvaret for «navet» ikke var tillagt kommunestyret i Vefsn, men Statens vegvesen. En nytilsatt Torbjørn Naimak kunne på et møte på Fru Haugans meddele stortenkerne at hans ansvar som vegsjef i Nordland ikke var å gjøre E6 lengre, men kortere. Dermed falt ideen om et Helgelandskrysset i grus. Den som berget en felles politisk oppslutning om veiløsninger på Helgeland, var daværende ordfører i Hemnes, Per Jomar Hoel. Under et planleggingsmøte for Helgelandskonferansen på Sømna i 2003, lanserte han en veipakke Helgeland der alle veiprosjekter på Helgeland ble tatt med, og slik ble det. Et kryss ble gjort om til en pakke, og fikk full politisk oppslutning fra alle deltakerne på Helgelandskonferansen.

Men passerspisstankegangen og de store tankene om etableringer i Drevjadalføret var ikke glemt, selv om E6 gjennom dalføret ble skrinlagt. Med ny riksvei og Toventunnelen i sikte var det på tide å lansere ideen om flyplass på Kråkstadmyrene, og i enden av Drevjadalføret, nærmere bestemt i Holandsvika, skal det nye sykehuset plasseres ifølge de nye stortenkerne.

Nå ble det ikke E6 gjennom Drevjadalen, det ble heller ikke flyplass og sannsynligheten for at det blir sykehus i Holandsvika er svært liten. Politikerne i Vefsn har til og med spilt bort eget sykehuset i et forsøk på å sette Rana sjakkmatt i lokaliseringsstriden. I tillegg har Vefsn en fortid som vertskommune for politimesterembetet på Helgeland, og heller ikke dette fikk de til. Nå sitter politimesteren i Bodø. Spørsmålet som melder seg, er om den valgte strategien som byen midt i Norge fullstendig har feilet. Er det ikke på tide å endre strategien før det går skikkelig galt?

Tror man på passerspissteorien ville den logiske slutningen være at alt av viktig infrastruktur ble lagt til Mosjøen. Nasjonalteatret, Rikshospitalet og Stortinget. Til og med Holmenkollen og Vigelandsparken. Hvorfor er det ikke slik? Rett og slett fordi det bor nesten ikke mennesker der du plasserer passerspissen i forhold til ytterpunktene på sirkelen. De samfunnsøkonomiske kostnadene i form av reisetid eller reiseavstand, blir rett og slett for stor. Dette poenget er totalt fraværende i Hundåla sitt resonnement når det gjelder lokalisering av flyplass og sykehus. Det samme gjelder samtlige (til og med godt utdannede leger) som har tatt til orde for en sentral plassering på Helgeland av et felles sykehus. Sentralt er her ensbetydende med aksen Mosjøen – Sandnessjøen. Hva er det de ikke forstår?

Hele poenget med lokalisering av viktig infrastruktur som flyplass, sykehus etc. er å minimere de totale transportkostnadene målt som vektet gjennomsnittlig transportlengde. Da reiser spørsmålet seg om hvilken lokalisering som gir lavest vektet reiseavstand? Er det i midten, eller i et av tettstedene? Nå er det litt vanskelig å regne på dette fordi det er umulig å finne en passerspissplassering som gjør at Mosjøen, Sandnessjøen og Mo i Rana blir liggende på en sirkel. Derimot er en trekanttilnærming å foretrekke.

Plasseres sykehuset eller flyplassen midt i trekanten betyr dette at innbyggerne i alle tre tettstedene må reise for å få tilgang på tilbudene. En slik løsning gir en vektet reiseavstand som er sju prosent lengre enn alternativet med plassering i tettstedet med kortest vektet reiseavstand. Tettstedet med kortes vektet reiseavstand for alle tre tettstedene er Mo i Rana, deretter følger Mosjøen og sist Sandnessjøen. En plassering i Mosjøen gir en reiseavstand som er 34 prosent lengre enn en plassering i Mo i Rana. En plassering i Sandnessjøen gir en reiseavstand som er 70 prosent lengre enn en plassering i Mo i Rana. Derfor er det helt umulig å forstå ordfører Hundåla sin argumentasjon. Er den et utsalg av vanlig politisk villfarelse der man lager sin egen virkelighet og argumenterer ut fra det, eller er det andre motiver som ligger bak?

La meg avslutte innlegget med en historie fra ei lita bygd på Helgeland. Det hadde seg slik at det ble utlyst et drosjeløyve i bygda fordi innehaver gikk av med pensjon. Det var mange lokale søkere, og prosessen endte med at en av de lokale med gode kunnskaper om bygda, fikk tildelt løyvet. Men først skulle alle som hadde innsigelser få si sin mening, og en av lokalhistoriens største svertekampanjer ble satt ut i livet. Det hele endte med at fylkeskommunen trakk tildelingen og gav løyvet til en søker fra nabokommunen. Hvordan historien endte? Jo, vedkommende som fikk løyvet fant ut at det ikke var noe særlig å leve av, og la ned drosjetilbud i bygda. Historien har klare paralleller til det som nå skjer på Helgeland, og en må spørre om dette er nivået framtiden for Helgeland skal utmeisles?

Kjell- Arne Odden
Korgen

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags