Berith P. Olderskog: - Får pårørende den hjelp og støtte de trenger og fortjener?

Av
DEL

LeserbrevLeser og hører om folk som sliter, får ikke den hjelpen de føler de trenger fra samfunnets/politikers side.
Men hvordan er det med de mange som tar seg av sine i heimen?
Det være de som har fått barn født med handicap, så vel som barn og voksne som får store handicap etter ulykker.
Får pårørende som tar seg av de her menneskene i egen heim den hjelp og støtte de trenger og fortjener?
Likeså ektemake som blir syk og trenger hjelp til det meste, og hvor den bedre halvdel er den som tar ansvaret, slik at den som er syk og kan bo heime.
Folk er jo glad i sine, tar seg av de, slik at de kan bo i egen heim, der er jo og noen som må bo heime, av den grunn der er ikke offentlige steder hvor de kan bo og få stell på heimplassen.
Trur ein skal sende varme tanker til alle som har ein slitsom kvardag, som er glad i sine, men kanskje burde få all den støtten de trenger fra det offentlige.
Hører jo om dette utrulige tungvinte og arbeidskrevende skjemaveldet som råder, søknadskjemaer som må utfylles for at de som trenger det skal få ei krone fra det offentlige til det de trenger.

Artikkeltags