Gå til sidens hovedinnhold

Beitenæring til besvær?

Artikkelen er over 2 år gammel

Leserbrev Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Nordland fylke er ifølge offentlige beitegranskinger Norges nest beste beitefylke, bare slått av Troms. Vi har ca. 220000 sau/lam på sommerbeite, ca. 15000 Norsk rein i vårflokk samt 50–60000 Svensk rein på konvensjonsbeite i fylket vårt. Dette betyr at vi er et stort beitefylke i nasjonal målestokk, større enn f.eks. Sogn og Fjordane, som skal være et rovdyrfritt fylke av hensyn til beitenæringa!

På tross av dette har Nordland pr. i dag ansvar for 25 % av Norsk Jervebestand, 16 % av Norsk gaupebestand og 1 av 13 årlige bjørneynglinger. Resultat av denne politikken er at reindrifta er i ferd med å bukke under der 60 % av reinkalven blir borte første leveåret, og deler av sauenæringa opplever uakseptable tap år etter år.

Rovviltnemnda og beitenæringa i Nordland har ved flere anledninger prøvd å påpeke at det som nå skjer i Nordland ikke er i tråd med den 2-delte målsettinga fra Stortingets Rovviltforlik fra 2011, der beitedyr og rovdyr skulle vektes likt, uten å bli hørt. Det har også blitt bedt om ei evaluering av bestandsmåla for de tre store rovdyra som er i Nordland, dette også i tråd med rovviltforliket, uten å bli hørt.

Ny forvaltningsplan for rovvilt, utarbeidet av Rovviltnemnda i Nordland, har blitt underkjent av KLMD, og dette betyr at vi ikke lengre har regional rovviltforvaltning, som også var et hovedpunkt i Rovviltforliket. Det er KLMD som nå har siste ordet i det som skjer i vårt fylke!

Stortingsrepresentant Siv Mossleth (Sp) har ved flere anledninger stilt spørsmål i Stortinget dette siste året til Klima og miljøminister Elvestuen (V) om dette er akseptabel politikk, uten at det har kommet noen gode svar på utfordringene i vårt fylke, og han viser gang på gang at han mener rovdyra skal ha prioritet foran beitenæringa, stikk i strid med rovviltforliket! Tvert imot så ønsker han nå å åpne for å utvide prioritert område for bjørn slik at et av de tetteste beiteområdene blir berørt, og uten at det blir foretatt ei nødvendig konsekvensutredning først.

Ut fra dette så er det betimelig å spørre om Regjeringa egentlig ønsker å ha ei beitenæring basert på landets beste utmarksbeiter i Nordland? Ønsker man egentlig å ta vare på reindriftsnæringa som en viktig bærebjelke for samisk kultur i vårt fylke? Ønsker man å ta vare på flere hundre distriktsarbeidsplasser knyttet til landbruk og reindrift?

Regjeringa snakker mye om å øke matproduksjonen i takt med befolkningsveksten i landet vårt, men det skal kanskje skje i andre deler av landet vårt enn i Nordland?

Nordland Sp mener det nå er på høy tid at beitenæringa blir hørt, og at det foretas ei evaluering av bestandsmåla og ei konsekvensutredning av dagens rovdyrpolitikk i vårt fylke!

Berit Hundåla, Nordland Sp

Kommentarer til denne saken