Rana Blads frieri til Avinor

TVIL: Saken viser at Rana Blad tviler på sin egen sak, og det er en meget interessant iakttakelse, skriver Arne Digermul. ILLUSTRASJON: PLU

TVIL: Saken viser at Rana Blad tviler på sin egen sak, og det er en meget interessant iakttakelse, skriver Arne Digermul. ILLUSTRASJON: PLU

Av
Artikkelen er over 5 år gammel
DEL

Meninger

Det er med undring jeg leser hovedoppslaget i Rana Blad 8. juli. I et helsides førstesideoppslag står det: «Avinors beste er satt på saken» med bilde av ni hyggelige ansatte i Avinor. I teksten under bildet leser vi: «SMARTE HODER: Avinor har satt sine aller beste folk på jobben med å utarbeide flyplassprosjektet på Hauan i Rana.»

To kommentarer:

1) At Avinor har mange smarte hoder er definitivt ingen nyhet! Landets spesialister på bygging og drift av lufthavner jobber i Avinor. I dette inngår blant annet meget kompliserte navigasjonssystemer og tilpassing til nytt felleseuropeisk regelverk fra EASA, der stadig nye krav stilles med flysikkerhet som overordnet mål. Man trenger ikke tre helsider i Rana Blad for å fortelle at Avinor har en meget kompetent stab. Det er allment kjent.

2) Hva betyr det egentlig at de «aller beste» folkene i Avinor er satt til å jobbe med Hauan-prosjektet? Skal det forstås slik at de nest beste i Avinor jobber med prosjekt som Flesland og Gardermoen, og at de som ikke er dyktige nok til å jobbe med Hauan, blir satt til å prosjektere ny flyplass i Bodø? Nei, slik skal det ikke oppfattes! ”De aller beste” er journalist Viktor Leeds Høgseths formulering i den hensikt å skape entusiasme for det meget omstridte Hauan-prosjektet hos saksbehandlerne i Avinor.

Førstesiden er meningsløs som nyhetsoppslag, men den kan ha en viktig funksjon som ledd i Rana Blads strategiske propaganda der alliansebygging inngår som et vesentlig element. Avinors beste, smarte hoder med spisskompetanse får rosende omtale – ikke for noe de har gjort- men for noe de forventes å gjøre, nemlig å levere utredninger i Hauans favør! Og avisa nøyer seg ikke med å omtale Avinor som selskap, men går helt ned på personnivå og nevner ved navn 30 personer og hva den enkelte skal gjøre. Er dette en stor nyhet for folk flest? Trolig ikke, men det oppleves kanskje som hyggelig og motiverende for de ansatte som omtales, ettersom det er ganske uvanlig at offentlig ansatte får rosende omtale i media for sin samfunnsinnsats, dessverre.

Medaljen har en bakside: Rana Blad har de siste ukene vist at avisa også kan svinge pisken! Hvis det skulle skje at Avinor kommer fram til at ikke absolutt alt er helt optimalt på Hauan, kommer den sure kritikken. Usaklighetene har haglet mot Urbanet Analyse fordi Rana Blad ikke liker konklusjonen på trafikkanalysen, uten at avisa har vært i stand til å begrunne kritikken. Rana-ros blir fort Rana-ris, hvis man ikke får det som man vil!

Jeg har møtt mange som oppfatter førstesideoppslaget som et forsøk på å bygge et slags alliansenettverk som også kan omfatte den enkelte saksbehandler i Avinor. Hvis det er intensjonen, bør Rana Blad vite at den slags harmonerer dårlig med viktige habilitetsprinsipp i norsk offentlige forvaltning.

Under ledelse av prosjektleder Olav Vinjerui og leder i styringsgruppa Nic. Nilsen vil Avinor selvfølgelig utføre sine oppgaver i samsvar med norske bestemmelser og det europeiske EASA-regelverket som Norge er forpliktet til å følge. For sakens realiteter er førstesideoppslaget naturligvis uten betydning. Men denne underlige formen for nyhetsjournalistikk viser at Rana Blad tviler på sin egen sak, og det er en meget interessant iakttakelse!

Arne Digermul

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags