De videregående skolene i fylket opplever nedgang i søkertall – motsatt for Sandnessjøen

Antallet søkere på videregående skoler i Nordland har gått ned med 300 sammenliknet med 2019.