Ny nettleie satt på vent

Helgeland Kraft sitt nettselskap, Linea, avventer innføring av ny nettleie. Det er en klok beslutning. Ideen har vært å innføre en såkalt rushtid-avgift på strøm for å få et jevnere forbruk gjennom døgnet. Det er mulig det er fornuftig. Men ikke før en revisjon av hele strømmarkedet er gjort. De siste månedene har strømprisen løpt løpsk og er tilsynelatende helt uten politisk kontroll. Det er et regime Norge som nasjon ikke kan leve med.

Det var mandag at det ble kjent at Linea nå velger å gjøre som politikerne ønsker. Selv om de innerst inne er uenige, lar de nåde gå for rett og utsetter det nye nettleieregimet. Retorikken til Linea illustrerer godt noe av kjernen i problemene det norske strømmarkedet sliter med for tiden. De offentlig eide kraftprodusentene og nettselskapene har fått en makt og påtatt seg et ansvar de etter vårt skjønn ikke skal ha. Det er direkte tonedøvt når framtredende bransjefolk nærmest forklarer Stortinget at de ikke vil innrette seg nasjonalforsamlingens ønske. Det sender et signal om en bransje som er i utakt med seg selv.

Over nyttår vil olje- og energiminister Marte Mjøs Persen sette ned en energikommisjon som skal utrede hvordan strømmarkedet fungerer, og hvordan det kan skje at nasjonen Norge får strømpriser som snart nærmer seg ti kroner kilowattimen. Vi bor i et land langt mot nord, der elektrisitet har vært og vil være den foretrukne måten å sikre oppvarming av hus. Det har vært en av de viktigste forutsetningene for at landet og ikke minst Nord-Norge, har vært i stand til å bygge industri og andre virksomheter som skaper arbeidsplasser, aktivitet og livskraftige lokalsamfunn. Samtidig er over 90 prosent av all energiproduksjon eid av det offentlige, enten det er staten, fylkeskommunene eller kommunene. Det er eierne, våre politikere, som skal legge premissene for aktiviteten, herunder også prisnivå. Det skal ikke markedet gjøre, enten det er nasjonalt, skandinavisk eller europeisk.

Et nytt nettleieregime som var planlagt innført fra nyttår, ville for de langt fleste ført til økte kostnader for elektrisiteten vi bruker. Det er også merkverdig at ikke bransjen tar inn over seg at det er de totale kostnadene som teller, enten det er for private eller næringsliv. Da kan ikke Linea eller andre nettselskap framstille det som en god sak å påføre forbrukerne ytterligere økte kostnader når strømprisen er historisk høy. Men slik er verden blitt. Linea er Linea, og sørger for seg selv. Helgeland Krafts strøm er noe helt annet. Vi savner sammenhengen. Hele forutsetningen for å bygge gode samfunn er at venstrehanda vet hva høyrehanda gjør. For oss utenforstående lever de hver sine liv.

Vårt håp er at nye «reformer» blir satt på vent inntil regjering og storting har fått tilstrekkelig tid til å vurdere hva som er de egentlige årsakene til den vanvittige strømprisen, og hva som skal gjøres for at forbrukerne unngår strømsjokk i framtida. Vi kan ikke skjønne hvordan Stortinget kan akseptere at det er markedet og kraftselskapene som bestemmer. De seneste ukenes strømpriser er et godt eksempel på hvor galt det kan gå når det skjer.