Gå til sidens hovedinnhold

«De nasjonale retningslinjene og de lokale kriteriene bør stå på MON sin hjemmeside»

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Staten har delegert til kommunene å betale koronakompensasjon til lokale bedrifter, først og fremst til bedrifter som faller utenfor de generelle nasjonale kompensasjonsordningene. Det er et begrenset beløp som skal fordeles på bedriftene som søker og oppfyller kriteriene.

Flere bedrifter, som har oppfylt kriteriene, har vært heldig og fått lokal kompensasjon. Andre som har oppfylt kriteriene har vært uheldig og ikke fått innvilget sine søknader. Nå handler det vel strengt tatt ikke om flaks eller uflaks, men å oppfylle lokalt bestemte og objektive kriterier, som er bestemt av Mosjøen og Omegn Næringsselskap (MON). Vefsn kommune har delegert ansvaret for håndteringen av den lokale kompensasjonen til MON.

I den nasjonale kompensasjonsordningen er det klare regler som må oppfylles for å kunne søke. Oppfyller bedriftene disse kravene kan de selv regne ut hva de får i støtte. For den lokale kompensasjonen er det i tildelingsbrevet fra departementet gitt noen klare retningslinjer for tildelingen. De nasjonale retningslinjene og de lokale kriteriene, som vektlegges for å få den lokale støtten, bør stå på MON sin hjemmeside.

Gjennomsiktige prosesser basert på objektive kriterier er det beste for både mottakere og givere av støtten. Når MON på vegne av oss alle (staten) har fått det ærefulle oppdraget å tildele penger til noen utvalgte bedrifter, er det utrolig viktig at det skjer på en måte som lokalsamfunnet har tillit til.

Kommentarer til denne saken