«De mer tradisjonelle omgivelsene, enten det gjelder næringsliv eller politisk miljø, har for liten kunnskap om hvilken ressursbase Væxt-miljøet faktisk representerer»

Av
Artikkelen er over 1 år gammel
DEL

Leder Spennende gründermiljø

Forrige uke sto i gründernes tegn på Helgeland. I store deler av regionen har gründere vært samlet til foredrag, verksteder, debatter og sosiale arrangementer. Hele ideen er å samle kreative mennesker og gi dem en arena for å knytte kontakter og motivere til idemyldring, og på den måten få opp nye forretningsideer eller gi eksisterende ny fart.

I arbeidet for å gi nytenking og nye forretningsideer den beste grobunn, er jobbfellesskapet og nettverksbyggeren Væxt helt sentral. Selskapet er etablert over store deler av Midt- og Nord-Helgeland. I løpet av relativt kort tid vil Væxt også etablere seg i Brønnøysund. På sine egne nettsider beskriver de seg selv som et kontorfellesskap med nettverk av gründere, freelansere og entreprenører. De skal være en arena for nettverksbygging, delekultur og sosialisering i et inspirerende miljø.

Hele ideen er på alle måter god. Og grunntenkningen ligger i det faktum at muligheten for en gründer til å lykkes med sin forretningside er minimal dersom vedkommende blir sittende for seg selv, uten særlig kontakt med andre. Væxt skal skape det nettverket og det miljøet som er så nødvendig for at nye ideer skal kunne foredles og kanskje ende opp som en ny virksomhet i lokalsamfunnet.

En stor del av aktiviteten som er samlet under Væxt-paraplyen tilhører kategorien «nye næringer». Teknologi står i mange sammenhenger sentralt, selv om det også er rom for mer tradisjonell forretningsaktivitet enten det gjelder rådgivning, kurs eller ulike typer konsulentvirksomhet. Hele poenget er å samle ulike fagfelt på en og samme plass for å tenke sammen, utveksle ideer, teste ideer eller få ny inspirasjon.

Utfordringer er at dette miljøet i mange sammenhenger framstår som introvert. De mer tradisjonelle omgivelsene, enten det gjelder næringsliv eller politisk miljø, har for liten kunnskap om hvilken ressursbase Væxt-miljøet faktisk representerer. Etter vår mening må det være en prioritert oppgave for Væxt å spre mer kunnskap om hvem de faktisk er og hvilke muligheter de forvalter.

Men co-working, pitching, chatbot og gamification er fortsatt ukjente begrep for de fleste av oss. Når dette blir signal-ordene som kommunikasjon med omverdenen skal bygges på, sliter omgivelsene med å se hva dette kan bety for oss. Så ser vi ikke bort fra at både næringsliv og politikere i mange sammenhenger er for lite nysgjerrige og utforskende når det gjelder dette nye miljøet.

Væxt er utvilsomt en ny kraft for lokalsamfunnene. De representerer nye næringer og de forfekter verdien av bredt og utradisjonelt samarbeid. Her ligger utvilsomt store muligheter. Men vi tror en forutsetning for videre suksess er å gjøre omgivelsene bedre kjent med mulighetene. Det er et møysommelig arbeid, men like fullt viktig. Vår anbefaling er å øke innsatsen nettopp på dette området i tida framover.


Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken