Gå til sidens hovedinnhold

"De lokale kriterier som er utarbeidet har gjennom hele prosessen ligget på MON sin hjemmeside"

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Tilsvar til Knut W. Hansen – Kommunal kompensasjonsordning

Vefsn kommune har i 2021 fått tildelt 2,4 millioner kroner for kompensasjon til lokalt næringsliv som har vært rammet av smittevernstiltakene. MON har saksbehandlet denne lokale kompensasjonsordningen for Vefsn kommune. MON fikk inn 25 søknader innen søknadsfristen med et totalt søknadsbeløp på 7,0 mill. kr.

I tildelingsbrevet som ble sendt ut gir kommunal og moderniseringsdepartementet (KMD) kommunene stor frihet til disponering av midlene, men legger noen føringer hva som skal prioriteres. KMD poengterer i samme brev at pengene bør komme ut til næringslivet raskt.

Knut Wulf Hansen skriver i sitt innlegg i Helgelendingen 3. mai at kriteriene burde vært lagt ut på hjemmesiden til MON. Da kan vi opplyse om at tildelingsbrevet fra KMD og lokale kriterier som er utarbeidet har gjennom hele prosessen ligget på MON sin hjemmeside. Vi er helt enig med Knut W. Hansen at når vi har fått det ærefulle oppdraget å fordele en slik pengesum skal det skje på en måte som folk har tillit til. Samtlige saksdokumenter har vært offentlige gjennom hele prosessen, og styremøtene i MON hvor endelig vedtak fattes er åpne møter.

Espen Isaksen

Daglig leder MON

«De nasjonale retningslinjene og de lokale kriteriene bør stå på MON sin hjemmeside»

Kommentarer til denne saken