De 12 kommunen har bedt om nytt møte med styreleder i Helgelandssykehuset

Det planlagte møtet mellom kommunene 23. mars ble avlyst grunnet korona, og er nå bakgrunnen for at de 12 kommunene ønsker en ny dato.