Dagens flyplasstruktur er helt grunnleggende for vekst og utvikling

Av
DEL

Leder Færre små flyplasser

Et ekspertutvalg la nylig fram en rapport som konkluderer med at det bør være færre men større flyplasser i distriktene. Begrunnelsen er at det vil stimulere til økt konkurranse, lavere billettpriser og være rimeligere for staten. Det er all grunn til å stille spørsmål ved ekspertenes konklusjoner. Ikke minst når de tilkjennegir en usvikelig tro på at det kun er konkurranse som skal være drivkraften for utviklingen av Distrikts-Norge.

Reaksjonene på rapporten fra ekspertutvalget har da heller ikke latt vente på seg. Til NRK Nordland sier både fylkesrådsleder i Nordland, Tomas Norvoll (Ap) og Gloppen-ordfører Leidulf Gloppestad (Sp) at konklusjonene er skivebom og at rapporten snarest bør legges i skrivebordsskuffen. Til statskanalen sier Norvoll at dette er en type forslag som er viktig å kvele i fødselen og at tiden er ikke moden for å diskutere antall kortbaneflyplasser i Norge.

Tidligere Avinor-sjef Sverre Quale, som har ledet ekspertutvalget, bruker overfor NRK Nordland Vestlandet og på Helgeland som eksempler på hvor det kan være hensiktsmessig å legge ned flyplasser, og sier at det i disse regionene er relativt kort vei mellom flyplassene. Quale kan neppe være særlig oppdatert på geografi og reiseavstander når han trekker fra Helgeland som eksempel på regioner med for mange flyplasser.

Det er svært lett å si seg enig med fylkesrådsleder Norvoll når han mener dette er en type utspill som bør legges bort før de engang er debattert. Ikke minst fordi ekspertutvalget ikke evner å se helheten i samfunnsbyggingen og hva som kreves for å bygge livskraftig distriktssamfunn. Det er i det hele krevende å ta ekspertenes anbefalinger på alvor all den tid de ikke evner å se flyplasstrukturen i en helhetlig sammenheng.

Faktum er at dagens flyplasstruktur med 25 småflyplasser i Norge, er helt grunnleggende for vekst og utvikling i store deler av landet. Med de utfordringene luftfarten står overfor tviler vi sterkt på at flyselskapene vil bruke særlig energi på å konkurrere om passasjerene som ønsker å reise fra en eventuell ny stor flyplass på Mo i Rana. Tvert imot. En slik løsning vil kun føre til at dagens små Widerøe-fly vil fortsette å frakte passasjerer til og fra Helgeland til Bodø og Værnes, men kun fra Mo, og ikke fra Mosjøen og Sandnessjøen, som i dag. Man kan spørre seg om det er riktig å bruke milliarder av kroner på en slik løsning, når landet for øvrig skriker etter samferdselsmidler for å utbedre veier og jernbane.

Rapportene fra ekspertene bør derfor snarest legges bort og regjeringen bør forvalte samferdselsinvesteringene noe mer kritisk enn å la seg dilte med i eventyrprosjekter som for all framtid vil være et åk for store deler av Helgeland.


Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags