Gå til sidens hovedinnhold

«Da kan man rett og slett ikke fjerne alt av nær-tilbud for nærmere 25% av innbyggerne på Helgeland»

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Sykehus og strategi

Jeg ser at jeg som ordfører får sterk kritikk i forhold til valg av strategi i sykehussaka, og forstår derfor at det trengs litt oppklaring her:

Sykehuset i Vefsn har vært under konstant fare for nedlegging helt siden fødeavdelinga og akuttkirurgisk beredskap ble lagt ned i 2004, med påfølgende jordmorstyrt fødestue noen år, før fødetilbud i nærmiljøet for kvinner i vår region ble borte i 2016. Dette skjedde på tross av svært høylytte protester fra alle oss som mente at vi hadde et utmerket sykehus med fødetilbud i Vefsn. Etterpå har vi sett at vårt sykehus mer og mer har glidd over til å bli et lite lokalsykehus med akuttmedisinsk beredskap med høyt kvalifiserte ansatte, som har ivaretatt flotte og viktige spesialfunksjoner, men der det meste er planlagt aktivitet. Dette oppfattes ikke som et godt nok sykehustilbud for befolkninga i vår region.

På grunn av funksjonsfordelinga mellom de tre sykehusene som vi har på Helgeland, så blir pasienter i dag sendt på kryss og tvers mellom de tre enhetene, og vi hører stadig vekk historier om «mulige pasientfeller» og pasienter som er innom både sykehus nr 1 og 2 og kanskje 3 før riktig diagnose stilles.

Like før jeg ble valgt til Ordfører i oktober 2019, inngikk vår kommune et samarbeid med 11 Helgelands-kommuner med felles mål i prosjektet Nye Helgelandssykehuset. Vårt mål var å få realisert en sykehus-struktur med et felles stort lokal-sykehus plassert sentralt på Helgeland med alle funksjoner og fagmiljø samlet på et sted.

Vi jobbet for et felles sykehus plassert sentralt på Helgeland, og kompromisset ble Tovåsen. Mange vefsninger, inklusive meg sjøl, mente Nyland var ei bedre tomt, men dette fikk vi altså ikke støtte for! Sykehuslokalisering på Tovåsen ble kompromisset som hadde stor støtte blant fagmiljøene ved to av tre sykehus, og ikke minst et stort flertall av våre innbyggere.

Vi valgte altså å løfte blikket og se inn i framtida, og jobbe for et best mulig sykehus-tilbud, og som vi mente framtidas pasienter i en region med 77000 innbyggere hadde en soleklar rett til!

Administrativ ledelse og styrene i både H.syk og Helse Nord og ikke minst Statsråd Bent Høie var enige i at sykehus-prosjektet skulle ende opp med et BEDRE SYKEHUSTILBUD FOR ALLE INNBYGGERE på Helgeland, og å stoppe pasientlekkasjen sørover til andre helseregioner.

Men så, i Januar 2020, vedtok altså Høie å gå for en modell med 2 sykehus, der hovedsykehuset skulle plasseres i «Sandnessjøen med omegn»

Fra Vefsn har vi hele tida vært klare på at det er «omegn» som er vår førsteprioritet for lokalisering av sykehuset, og da nært Tovåsen. Dette har også vært ei forutsetning fra de to fagmiljøene som skal smeltes sammen på det nye sykehuset. Pendleravstand for ansatte og reiseavstand for pasienter og pårørende er nøkkelfaktorer her.

Dersom nytt sykehus derimot blir plassert på Alstenøya, tvinger det seg fram at Vefsn, Grane og Hattfjelldal, med sine 16 500 innbyggere, får et lokalmedisinsk tilbud i Mosjøen. Målet med hele sykehus-prosjektet er jo å skape et bedre sykehustilbud for ALLE innbyggere på Helgeland enn dagens, og da kan man rett og slett ikke fjerne alt av nær-tilbud for nærmere 25% av innbyggerne på Helgeland.

Samtidig så ser vi at med en etablering av et lokal-medisinsk tilbud i Vefsn, i tillegg til et DMS i Brønnøysund, så vil pasientgrunnlaget reduseres kraftig for det nye sykehuset, og dette vil igjen redusere muligheten og økonomien for et nytt hovedsykehus, med ei sammensmelting av fagmiljø fra Mosjøen og Sandnessjøen som mål.

Dette fordi store deler av grunnlaget for det nye sykehuset faller bort, og resultatet kan fort ende opp med 3 DMS-er lokalisert i Brønnøysund, Mosjøen og Sandnessjøen og et hovedsykehus i Rana, og jeg mener derfor at denne løsninga blir svært dårlig for våre innbyggere!

Derfor forventer jeg, som Ordfører i Vefsn, at både administrasjon og styre i H.syk og Helse Nord, løfter blikket og ser inn i framtida, og velger ei lokalisering av nytt hovedsykehus som ivaretar målet om et bedre sykehustilbud for alle på Helgeland, inkludert innbyggerne i Vefsn Kommune!

Det er vår strategi!

Berit Hundåla, Ordfører i Vefsn

Kommentarer til denne saken