Å være ungdom skal vel være lett. Man har ikke så mye ansvar, og egentlig bør den største utfordringen være hvordan man skal nærme seg crushet sitt, om det er nok brus i kjøleskapet, og hvor sjukt tungt det er å komme seg opp om morgenen.

Ifølge ungdataundersøkelsen for 2022 så har de fleste ungdommer det ganske greit. De har venner, er fornøyd med både foreldre og den skolen de går på. De er også jevnt over relativt fornøyd med seg selv. Likevel er det en betydelig andel av ungdom og unge voksne som har utfordringer med å tilpasse seg samfunnet og sliter med psykiske plager. 50% av studenter sliter psykisk og 30% av elever på videregående melder om at de er ganske eller veldig plaget av depressive symptomer. Det viser tall fra både Ungdata og SHoT- undersøkelsen. Dette er ikke kliniske data, men det sier noe at unge mennesker opplever seg selv som deprimert. Det hjelper ikke på situasjonen at ventetiden for å få hjelp enten i kommunal omsorg eller i spesialisthelsetjenesten er fryktelig lang, og veldig tungvint. Mange har møtt på tungt byråkrati i stedet for et apparat som er klar til å ta imot dem.

Dette er urovekkende og trist. Ungdom fortjener et samfunn som ser dem, som møter dem med åpne armer om noen måtte falle utenfor, ikke en byråkratisk vegg. Når man nå ser en økning i psykiske helseplager hos ungdom må vi klare å være i forkant, å sette inn forebyggende tiltak og sikre tilstrekkelig hjelp for de som trenger det.

Ungdommene i Nordland fortjener voksne som har tid både til å høre på dem når de kjenner seg utenfor og alene, men kanskje mest av alt være den bufferen som er nødvendig for at man skal kjenne seg trygg på at hverdagen er lett og fin. Vi trenger flere helsesykepleiere, miljøterapeuter i skolen, hjelpen må være der elevene er! En utekontakt i kommunene er nødvendig for å sikre at det er trygge voksenpersoner tilstede i ungdomsmiljøene. Grundig kursing av lærere og pedagoger i skolen om psykisk uhelse blant elever burde vært påkrevd. Kommunene trenger lavterskeltilbud som f.eks Rask psykisk helsehjelp også til ungdommer, sånn at man ikke må veien om fastlegen for å kanskje få en time et halvt år senere.

Det er på tide å ta psykisk helse på alvor! Du skal ikke møte en byråkratisk vegg når du trenger hjelp! Ungdommen fortjener bedre, og det mener vi at bør være mulig for kommunene i Nordland å gjøre mye mer med enn i dag.

Kevin Johansen Mediå, leder Nordland SU, 13 kandidat fylkestingslisten for Nordland SV.

Ingrid Lorentzen Kildal, leder Rana SV, 8. kandidat fylkestingslisten for Nordland SV.

Ingrid er kommunepsykolog i Rana, og er psykologspesialist i Rask psykisk helsehjelp, Rana kommune.