Gå til sidens hovedinnhold

"Bygging av ny storhall må være et kommunalt prosjekt, ikke en del av planene for ny videregående skole"

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Skolebyen Mosjøen?

Fylkestinget har vedtatt å bygge en ny og moderne videregående skole i Mosjøen. Det betyr at ca. 750 elever og 250 ansatte skal få en ny og moderne arbeidsplass. De siste dagene har det vært skrevet mye om plassering av ny videregående skole i Mosjøen, men tema for diskusjonen lokalt har i all hovedsak vært etablering av en storhall. Vi ønsker å skifte fokus på denne debatten. Vedtaket i fylkestinget gjelder ny videregående skole, der det er bevilget 1,1 milliard kroner til formålet. Vårt mandat som ansatte og fagforeninger er å bidra til at en ny skole blir så bra som mulig både for elever og ansatte. I det ligger det at vi skal ha en skole som legger til rette for god læring, ivaretar elevers og ansattes skole- og arbeidsmiljø, men også en skole som er fremtidsrettet og bidrar til regional utvikling.

I vedtaket ligger et skolebygg til en drøy milliard, og 90 millioner til en egen idrettshall som er tilpasset skolens behov for kroppsøving og undervisning for idrettsfag. Debatten om skolestruktur i de kommunale grunnskolene har resultert i stort engasjement både fra lokalpolitikere og foresatte, men når det gjelder etablering av ny videregående skole, har det vært stille. Fokus for lokalpolitikerne ser ut til å være hvordan kommunen kan nyttiggjøre seg de 90 millionene som er tenkt til idrettshall. Vi mener man bør tenke på betydningen en ny skole vil få for regionen, men også det totale skolemiljøet for elever og ansatte. For å gi et lite bilde, så foregår det ved MVS hver uke ca. 1.400 undervisningstimer i skolebygget, mens vårt behov for kroppsøvingstimer er på ca. 90 timer pr. uke. At vårt mål er best mulig arbeidsforhold for både elever og ansatte, er nok forståelig for de fleste.

Vi har i hele prosjektperioden vært kritiske til etablering av ny skole tett inntil dagens ungdomsskole, men vi har i to år jobbet lojalt og godt sammen med fylkeskommunal prosjektgruppe og arkitekter. Vi har prøvd å få til en plassering på tomta som kommunen har avgitt til formålet, men jo lengre vi kommer i forsøket på å få plass til de funksjonene som behøves i en moderne og fremtidsrettet skole, jo mer ser vi at resultatet blir dårlig.

Tomten er liten og kommer veldig nær øvrige bygninger, vei og gangsti, og gir kun rom for å bygge i høyden. Selv om det bygges i fire etasjer, vil vi mangle viktig lagringsplass for materialer for byggfag og teknikk og industrifag. Dette må flyttes inn i bygget, og reduserer mulighetene for praksisundervisningen. Skolen får så liten grunnflate at vi får problemer med å knytte sammen teori og praksisundervisning fordi vi må fordele verksteder og teorirom over flere etasjer. Dette er ikke i tråd med fagfornyelsen og vil gi våre elever et dårligere tilbud enn det de har i dag.

Et annet poeng er at ved å bygge på en så liten tomt, vil vi få et skolebygg som ikke kan utvides for nye studietilbud. Skolebygget vi planlegger skal være videregående skole for ungdommer i Vefsn i 30-50 år fremover, og vi vet at over så lang tid vil behov for nye utdanningsprogram oppstå. For Vefsn kan det bety at fremtidens studietilbud må etableres i andre kommuner, med elever som flytter vekk fra kommunen som resultat. Vi ser at trenden er at tilbud sentraliseres, og vi frykter at vi ved å bygge en skole som ikke har rom for utvidelse, vil tape i kampen om å etablere nye fremtidsrettede tilbud. Ett eksempel er den nye fullføringsreformen som vil øke behovet for skoleplasser og fleksibilitet.

Dagens ungdomsskole er et flott bygg med tilgang på gode utearealer for elevene. Ved å plassere ny videregående skole tett inntil, og en enorm hall på samme område, vil det bli fint lite uteareal for ungdommene å bevege seg på. Det er stor mulighet for at det er ungdomsskoleelevene som vil tape kampen mot videregåendeelever om de få plassene som vil være tilgjengelig for å trekke frisk luft.

Vi lurer på om det er gjort en grundig nok vurdering av konsekvensene av å samle en så stor gruppe ungdommer. Spredningen i alder blir stor, fra 13 til 20 år, totalt over 1.100 elever plassert sammen på et veldig lite område. Lokale politikere har vært i media og snakket varmt for å ivareta idrettsmiljøet, og det er jo bra, men vi savner at de samme politikerne viser engasjement og omtanke for alle ungdommene våre. Når det er vedtatt å bygge en ny videregående skole, så nevnes det ikke med ett ord hvordan kommunen vil legge til rette for et trygt og godt skolemiljø.

For de yngste elevene i den kommunale skolen er det en stor overgang å begynne på ungdomsskolen. Ved å plassere skolene så tett, skal etter planen alle elevene gå til og fra skolen fra bussparkering på dagens videregående skole, via en smal gangsti mellom storhall og ny VGS. Vi vet at dette vil være vanskelig og skremmende for de yngste ungdommene når over 1.000 elever skal passere morgen og kveld. De samme 1.000 elevene skal også ha friminutter og matpauser sammen på et svært lite uteareal. Av erfaring vet vi at det skjer ting, for eksempel i russetiden, som kan gi en utrygg skolehverdag for ungdomsskoleelevene. Vi har fine ungdommer i videregående, men det er naturlig at interesser og aktiviteter er veldig forskjellige for en elev på 13 og en på 20 år.

Ansatte ved skolen er bekymret for at vi vil få mindre oversikt og miste muligheten for å reagere tidlig på uønsket adferd i ungdomsgruppen. Vi tror også at dette er en bekymring vi deler med foreldre, lærere og foresatte i ungdomsskolen; det er ikke ønskelig å etablere et for stort og uoversiktlig ungdomsmiljø. Vi er ikke imot at det bygges en ny storhall som vil være et positivt tilskudd til idrettsmiljøet i Mosjøen, men drømmen om en slik hall må ikke skyve bort hovedhensikten ved å bygge ny skole.

Vi ønsker at kommunen forklarer hvorfor de mener plasseringen av ny videregående skole på Kippermoen vil gi oss en bedre skole enn en plassering på en tomt som er stor nok for vårt behov? Vi mener at bygging av ny storhall må være et kommunalt prosjekt, ikke en del av planene for ny videregående skole. Når det skal brukes 1,1 milliard av fellesskapets midler, bør målet for våre politikere være å få bygget en best mulig skole for fremtiden. Det fortjener alle ungdommene våre og slik blir vi skolebyen Mosjøen.

Lillian Svendsen, Utdanningsforbundet MVS

Raymond Edvinsen, Skolenes Landsforbund MVS

Magnar Ånes, Fagforbundet MVS

Marte Bjøraas, NITO, MVS

Brita Kvaløy Heggli, Lektorlaget MVS

Kommentarer til denne saken