Gå til sidens hovedinnhold

Butikker i sentrum er en viktig del av bybildet, og nødvendig for at folk skal oppholde seg der

Artikkelen er over 1 år gammel

Leserbrev Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Sentrumsutvikling?


I Helgelending onsdag slås det stort opp at Sjøsiden Senter har sendt søknad om utvidelse. Anslaget er 2.400 m2 og 10-13 nye butikker. Fra før har vi fått Handelsparken på andre sida av Skjerva som også i stor grad er med på å forskyve handelsaktivitet ut fra det opprinnelige bysentrum.

Vefsn kommune avsluttet i 2012/ 13 et sentrumsprosjekt der fylkeskommune, Transportøknomisk Institutt (TØI) samt et knippe eksterne firmaer deltok i omfattende prosesser der sentrumsutvikling var tema. Fokus var på den opprinnelige bykjernen, og hvordan denne kunne utvikles til å bli et «levende byrom.»

En felles oppskrift på struktur var handel i 1 etg, kompetansearbeidsplasser i andre og leiligheter i 3. etg. Allerede den gang ble det pekt på uheldige åpne rom i byggstrukturen og manglende tilknytning mellom Sjøgata og bykjernen. Svakt volum av butikker gikk igjen i beskrivelsene samtidig som det ble pekt på det store potensialet Mosjøen sentrum har.

I et av seminarene fikk det opprinnelige bysentrum følgende attest:

«Historiefortellende akse – fra opprinnelsen til et­terkrigs villabebyggelse

Sentralitet – sentral beliggenhet - naturlige hjer­tet i byen – «indrefileten», mens Sjøsiden ble beskrevet som «et bakrom mot byen og kjernesentrum.»

Det er allerede en mengde tomme lokaler i bykjerneområdet. Ved en utvidelse av butikkvolumet ved Sjøsiden, er det mest sannsynlig at en ønsket utvikling av denne delen av byen vil være skrinlagt. Butikker i sentrum er en viktig del av bybildet, og nødvendig for at folk skal oppholde seg der.

Det er å håpe at Vefsn kommune har et helhetsbilde av byen vår, og at man henter fram igjen det solide arbeidet som ble gjort for noen når siden. Mandagens formidable grøtfest er bare ett eksempel på hvor viktig det opprinnelige byrommet er. Vi har ikke råd til å la det bli liggende brakk.

Kommentarer til denne saken