Gå til sidens hovedinnhold

Brukerutvalget ved HSYK: Gir overraskende tillitserklæring etter Helsetilsynets rapport i tarmkreftsaken

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Den 8. juni la Helsetilsynet fram sin foreløpige rapport etter gransking og tilsyn ved Helgelandssykehuset (HSYK) og Helse Nord i den såkalte termkreftkirurgi-saken ved sykehuset i Sandnessjøen. Rapporten er skremmende lesing for nåværende og framtidige pasienter og deres pårørende.

Satte pasientsikkerheten og pasienter i fare

Brukerutvalget ved HSYK holdt 10. juni et ekstraordinært utvalgsmøte der Helsetilsynets rapport var tema. Ifølge en artikkel i Helgelendingen 11.6 uttrykker brukerutvalget etter sitt møte tillit til sykehuset i Sandnessjøen, til ledelsen i HSYK og til Helse Nord. Det til tross for at Helsetilsynet i rapporten fastslår ledelsessvikt over hele linja fra Helse Nord ned til sykehuset i Sandnessjøen.

Straffbare overtredelser

Ved det sistnevnte sykehuset har den lokale ledelsen ifølge rapporten unnlatt å opplyse den sentrale ledelsen ved HSYK om hendelser ved sykehuset som har satt pasientsikkerheten og tarmkreftpasienter i fare. At brukerutvalget etter rapporten fra Helsetilsynet har tillit til dem som har begått nevnte straffbare overtredelser er mildt sagt oppsiktsvekkende.

Hva er brukerutvalgets oppgave?

Et brukerutvalgs rolle er å være rådgivende organ for styret og administrerende direktør i saker som angår tilbud til brukere, pasienter og pårørende. Tror brukerutvalget at den tilliten de viser deles av brukere, pasienter og pårørende som brukerutvalget er satt til å representere?

Mer i offentlighetens søkelys

Brukerutvalget lever litt bortgjemt i skyggenes dal i HSYK. Det er uhyre sjelden media interesserer seg for utvalgets gjøren og laden. Det burde media etter tillitserklæringen fra utvalget begynne å gjøre. Brukerutvalget representerer brukere av sykehustjenester, pasienter og pårørende til de nevnte. Interessant for de representerte og for offentligheten er dette:

- Hvilke saker tas opp i utvalgsmøtene?

- Hva er utfallet av behandlingen av sakene som er oppe i utvalgsmøtene?

- Hvilke råd gir utvalget på vegne av de utvalget representerer til administrerende direktør og styret i HSYK?

- Hvordan forholder HSYK seg til de forskjellige rådene som brukerutvalget gir?

Tar media denne utfordringen?

Kommentarer til denne saken