– Registeret skal sikre at virksomheter får lovlig offentlig støtte, og vi er glade for å ha fått oppdraget, sier direktør Lars Peder Brekk i en pressemelding.

Dette er det første tilskuddet i Brønnøysundregistrene siden 2. desember 2008, da Frivilligregistret ble etablert. I dag har Brønnøysundregistrene 17 ulike registre, og fra sommeren 2016 skal et nytt være klart til bruk. Brønnøysundregistrene får 8,4 millioner kroner til utvikling av dette registeret.

- I tilleggsproposisjon foreslår regjeringen at vi skal lede arbeidet med å utvikle et nasjonalt register for offentlig støtte. Dette registeret er initiert av EFTAs overvåkningsorgan og skal sikre at det ikke gis ulovlig statsstøtte til virksomheter som overstiger 500.000 euro, sier direktør Brekk.

Ingen saksbehandling

- Vi skal i gang med et utviklingsløp for å få på plass dette registeret. Målet er å ha dette klart til 1. juli 2016, opplyser Brekk.

Det vil ikke være behov for saksbehandling fra Brønnøysundregistrenes side knyttet til registreringen.

- Men det trengs personell for å holde systemet i gang, gjøre vedlikehold og utvikle dette i tråd med fremtidige krav, sier Brekk.

Direkte via Altinn

Det nye registeret skal være digitalt og offentlig tilgjengelig for alle. Registeret vil bli forvaltet etter prinsipper om åpne, offentlige data, og alle data vil bli gjort tilgjengelig for viderebruk.

Offentlige støttegivere må registrere opplysningene direkte i registeret via Altinn.

- Denne nye oppgaven passer godt inn i vår registerportefølje og dette gjør at Brønnøysundregistrene er med på å løse nye samfunnsoppgaver, sier direktør Lars Peder Brekk.

Stortinget vil formelt behandle saken om nytt register den 11. desember.