Gå til sidens hovedinnhold

Brønnøysundregistrene utfordrer til spleiselag for ansatte i omstilling

Artikkelen er over 1 år gammel

På Nordlandskonferansen i Bodø utfordret Brønnøysundregistrene andre i offentlig sektor til å være med i et spleiselag for å etablere skreddersydde utdanningstilbud til offentlig ansatte i sterk omstilling.

– Digitalisering effektiviserer tjenestene for brukerne. For å øke tempoet i dette arbeidet må vi samtidig heve kompetansen til de ansatte. Skal digitaliseringen lykkes må vi gå sammen i et spleiselag for kompetanseutvikling i Nordland, sier seniorrådgiver Ann Kristin Johnsen i Brønnøysundregistrene i en pressemelding fra egen organisasjon.

Nordlandskonferansen samler kommuner, fylkeskommuner og andre i offentlig sektor og ett av temaene for konferansen er digitalisering og kompetanseutvikling. Onsdag innledet Ann Kristin Johnsen fra Brønnøysundregistrene og viser til regjeringens nye digitaliseringsstrategi. Offentlig sektor skal bli én offentlig sektor. Digitale løsninger skal forenkle tjenester og frigi ressurser. Digitale tjenester skal bygges på tvers av kommuner, stat og sektorer. Noe som krever omstilling i offentlig virksomhet. Ikke minst krever det kompetansevridning i virksomhetene.

– Vi kan ikke løse kompetansebehovet med kun rekruttering. Rekruttering er krevende i denne landsdelen, der både nedlegging av skoletilbud og reduksjon i flyforbindelser er til hinder for attraktiviteten. Vi må derfor kompetansevri våre virksomheter. Den raske utviklingstakten stiller også større krav til livslang læring for våre ansatte, noe som igjen stiller krav til tilrettelegging fra samfunnet. Vi må ha mangfold i utdanningstilbudene i Nordland. Her må utdanningsinstitusjonene i landsdelen ta sitt samfunnsansvar, sier Johnsen, og framhever behovet for et sterkere samarbeid rundt dette i Nordland.

Brønnøysundregistrene ser store utfordringer på Helgeland med avstander til utdanningssteder, relativt få nettstudier og kostbare etter- og videreutdanningstilbud. På Sør-Helgeland er det i tillegg langt til det nærmeste regionale samlingssted.

– Brønnøysundregistrene er en stor virksomhet i landsdelen og har attraktive kompetansearbeidsplasser på Helgeland. Det gjelder spesielt innen IT og juss. Det må fortsette. Vi bidrar gjerne i en kraftsamling og spleiselag. Vi trenger fornyet kompetanse for å utvikle morgendagens digitale løsninger. Vi er alle i samme båt. Nå må vi gå sammen for å sikre relevante utdanningstilbud, sier Johnsen.

Brønnøysundregistrene har god dialog med andre offentlige aktører på Helgeland og tar nå initiativ til et enda mer offensivt samarbeid for å sikre gode utdanningstilbud til offentlig ansatte i sterk omstilling på Helgeland og i Nordland.

Kommentarer til denne saken