Mystisk telt var satt opp inntil huset som brant i Bjørnådalen