Gå til sidens hovedinnhold

Bør vurderingen av nedleggelsen av Elsfjord skole styres av penger eller etikk?

Morten Isaksens skriver om seigpiningen av Elsfjordskolens brukere.

Meninger

En kommune med ca. 1,2 milliarder i årsbudsjett planlegger å legge ned en skole i distriktet (Elsfjord) for å spare oppimot 5 millioner kroner årlig. Jeg vet ikke om besparelsen på 5 millioner er troverdig etter tidligere å ha sett at «vedlikeholdsbehovet» ved samme skole var anslått til et sted mellom 20 og 30 millioner kroner! Nettogevinsten ved nedleggelse av skolen må antas å bli nærmere 3 millioner enn 5 på sikt dersom fraflyttingen og statlige overføringer også legges til grunn.

Omtrent 26 % av Norges befolkning bor i distrikter eller grisgrendte strøk. Av landets befolkning på 5,3 millioner innbyggere har altså ca. en fjerdedel valgt å bo utenfor tettsteder; noen for å bli boende der de har vokst opp, andre har kan hende flyttet tilbake for å bo nær sine gamle familiemedlemmer og noen simpelthen for å slippe å bo i et tettsted eller for å få lett tilgang til skog, mark og fjell. De har like ærverdige grunner for å ville bo i grisgrendte strøk som andre har for å ville bo i et tettsted. I like stor grad som de som har valgt å bo i sentrale strøk av en kommune, har de som har valgt å bo på mindre steder like stort krav på støtte for sine valg fra dem som bestemmer i en kommune – kommunestyret. Og når et flertall av et kommunestyre tidligere også tydelig har gitt uttrykk for at et utkantstrøk i Vefsn selvfølgelig skal få beholde sin skole av hensyn til både barna og lokalsamfunnet så er det vel grunn til å tro at de mente alvor?

Det kan jo ikke dreie seg om penger siden den summen det dreier seg om utgjør omtrent 3 promille av et budsjett på ca. 1,2 milliarder! Det dreier seg mer om etikk enn om penger. Det dreier seg om hvilke verdier de som utgjør flertallet i kommunestyret synes er viktigere enn noe annet – i dette tilfellet ikke så viktig å støtte opp om bosetting i distriktet later det til!

Og så dreier dette seg om noe så enkelt som moral; de som etter mange års seigpining av Elsfjordskolens brukere mente for ett og et halvt år siden at nok var nok og lovte at nord kommunens befolkning selvsagt skulle få beholde skolen. Den gang var det et valg som sto for døra, det er det jo ikke nå så da er det jo ikke så farlig om løfter brytes - det går jo bare utover noen få innbyggere som attpåtil har valgt å bo i nordkommunen!

Kommentarer til denne saken