Felles bomselskap i nord

Samferdselsråd i Troms Ivar B. Prestbakmo, samferdselsråd i Nordland Willfred Nordlund og leder for hovedutvalg for kultur og samferdsel i Finnmark Geir Ove Bakken
Foto: Nordland fylkeskommune

Samferdselsråd i Troms Ivar B. Prestbakmo, samferdselsråd i Nordland Willfred Nordlund og leder for hovedutvalg for kultur og samferdsel i Finnmark Geir Ove Bakken Foto: Nordland fylkeskommune

Artikkelen er over 3 år gammel

Nå skal innkreving av bompenger i nord gjøres mer effektiv.

DEL

Onsdag opprettet Finnmark, Troms og Nordland fylkeskommuner Bompengeselskap Nord AS.

Initiativet til å slå sammen de mange bomselskapene til noen få regionale selskaper kom i 2012 fra daværende samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa (Sp). Selskapet er dannet med bakgrunn i Stortingsmelding 25 (2014-2015) fra dagens regjering, «På rett vei», om reformer i vegsektoren,skriver Nordland fylkeskommune i en pressemelding. Målet er å effektivisere og profesjonalisere bompengeinnkrevingen i Norge, heter det i meldinga.

Styret består av 2 representanter og 1 vara fra hvert av fylkene. Som styreleder er Frode Enoksen fra Bodø utpekt. Enoksen er til daglig Økonomidirektør i Bodø Elektro. Styret har ansvaret for driften av selskapet og består av folk med ulik bakgrunn og kompetanse fra hele landsdelen.

– Dette blir et av de store selskapene i nord om alt går som tenkt og er et felles nordnorsk prosjekt. Dette viser at vi får til felles prosjekter i landsdelen, sier fylkesråd for samferdsel i Nordland, Willfred Nordlund (Sp).

– Det er svært spennende at man får på plass et slikt selskap og at det ikke minst gjelder hele Nord-Norge. Målet er jo å gjøre innkrevingen av bompenger enklere og mer effektivt. Det skal bli interessant å få være med å utvikle dette, sier nyoppnevt styreleder Frode Enoksen.

– Vi har ingen etablerte prosjekter i Finnmark i dag, men når de kommer får vi et selskap som kan foreta innkrevingen mest mulig effektiv og dermed få mest mulig vei for pengene, sier leder for hovedutvalg for kultur og samferdsel i Finnmark, Geir Ove Bakken (Ap)

– Ingen av oss er særlig glad i bompenger, men når de først er der er det viktig at vi faktisk får gjort dette mest mulig effektivt, sier fylkesråd for samferdsel og miljø i Troms, Ivar B. Prestbakmo (Sp)

Artikkeltags