75 millioner i garanti

Garanti: Vefsn kommune stiller 75 millioner kroner i garanti til utbyggingen av E6 Helgeland sør.

Garanti: Vefsn kommune stiller 75 millioner kroner i garanti til utbyggingen av E6 Helgeland sør.

Artikkelen er over 5 år gammel
DEL

Et forslag fra Gunnald Lidset og Rødt om å si nei til bompengefinansiering av E6-utbyggingen på Helgeland ble nedstemt i kommunestyret i Vefsn onsdag. Et forslag fra V, Frp og Rødt om å bidra til at bomstasjonene blir plassert ved kommunegrensene ble imidlertid enstemmig vedtatt. Det ble også Magne Myrvoll (Sp) sitt forslag om at Vefsn kommune skal kreve at Stortinget øker de statlige midlene på Helgeland Sør, tilsvarende det som ble vedtatt på Helgeland Nord.

Bakgrunnen for at politikerne diskuterte bompenger var en sak om at kommunen skal stille lånegaranti på 75 millioner kroner til Nordland Bompengeselskap i forbindelse med utbyggingen av E6 Helgeland sør. Forslaget fikk flertall, og garantitida er satt fra 2015 til 2030. Nordland fylkeskommune og kommunene Rana og Grane er bedt om å stille en garanti på til sammen 359 mill.
kr.

Artikkeltags