Gå til sidens hovedinnhold

Bompengegarantier E6 på Helgeland

Artikkelen er over 1 år gammel

Leserbrev Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Grane Senterparti er meget skuffet over at Grane Kommunestyre vedtok å øke garantibeløpet til Statens vegvesen i Vegpakke Helgeland.

Vi føler oss rett og slett ført bak lyset når det først ble besluttet å begynne arbeidet i nordenden av Helgeland og ikke i sør som var intensjonen. Deretter ble ekstra parseller i nord som ikke var tatt med i den opprinnelige pakken plusset på.
Konvoluttsaken og trasevalget rundt Trofors har også gitt mer pengebruk. Hadde makta i kommunen hørt på flertallet i Senterpartiet og grunneierne i Ner-Svenningdalen ville den nå vedtatte traseen vært med i det opprinnelige regnestykket.

Flertallet i Grane Kommunestyre (AP) løper nok en gang Vegvesenets ærend. Nå går de med på å øke bompengegarantien med to mill. kr til 15 mill. Dette til tross for at vi ikke får bygd de to sørligste parsellene i Grane og at det blir mindre penger til stedsutvikling på Trofors. Ap sier ja til økningen, men på en måte nei i et nytt punkt i vedtaket. Det blir villedende når man vedtar å øke garantien og så si at en er uenig i neste setning.

Grane Senterparti er klare på at vi ikke vil øke garantien før de kansellerte parsellene og stedsutviklingen på Trofors er tatt inn i pakken igjen. Noen i gruppen ville sågar si opp hele avtale da vi mener det er avtalebrudd i stort monn. Som et ansvarlig parti ønsker vi ikke å risikere å bruke kommunens midler og personale på en eventuell rettssak. Vårt forslag lød slik:


«Grane kommune vil ikke gi økt garanti utover de 13 mill. Nkr, som kommunen har garantert for i veipakke Helgeland.
To parseller sør i Grane er besluttet tatt ut av veipakken.
Grane kommune finner det ikke naturlig å garantere for økningen før bevilgningene for disse parsellene er kommet på plass.
Grane kommune mener det er kommunene som får fullført intensjonene i Veipakke Helgeland som får stå for disse garantiene i sin helhet.»


Jan Otto Fiplingdal
Leder, Grane Senterparti

Kommentarer til denne saken