Bodøs dyreste bolig er tinglyst for 14 millioner kroner