Flyplass på vent

Styret i Avinor har skjøvet ny flyplass i «Ny by – ny flyplass»-prosjektet i Bodø ytterligere ett år ut i tid. Utfra styrevedtaket torsdag i forrige uke vil en ny flyplass i dette prosjektet neppe stå ferdig før tidligst i 2029. Og det til stor indignasjon fra sterke Bodø-stemmer. Men hverken mediekommentatorer eller politikere kan få seg til å tro at Nordland skal få et titalls milliarder til nye flyplasser og by-utvikling, mens landet for øvrig skriker etter samferdselspenger.

Bodø-miljøet har over tid vært en ivrig forkjemper for og ukritisk støttet utbygginga av ny stor flyplass på Mo i Rana. Dette er et prosjekt som trolig vil ende med en kostnad på rundt fire milliarder offentlige kroner. Ny flyplass i Bodø vil trolig koste rundt seks milliarder kroner.

«Ny by – ny flyplass» i Bodø er på mange måter et spenstig og godt prosjekt. Men Bodø-miljøet kan umulig forestille seg at Avinor vil bruke ti milliarder kroner på to flyplasser med ti mils avstand i ett og samme fylke. Og det samtidig med at samferdselsprosjekt som det haster betydelig mye mer med blir satt på vent. Det virker som om man lukker både øyne og ører for det faktum at flyplassprosjektet i Rana er uønsket av flertallet på Helgeland og at det etter en eventuell realisering, blir et gigantisk offentlig pengesluk. I tillegg vil det sette flyplassene både i Mosjøen og Sandnessjøen i spill fordi man er avhengige av å karre til seg så mange reisende som mulig for å redusere underskuddet. Er det slik toneangivende politikere og mediefolk i fylkeshovedstaden vil utvikle Nordland fylke?

Vi tror Bodø hadde stått langt bedre rustet til å realisere «Ny by – ny flyplass» om de hadde vært noe mer nøkterne av sin hyllest av flyplassprosjektet i Rana. Det er ingen som helst tvil om at disse to prosjektene konkurrerer om milliardene. Foreløpig leder Rana. Og de kan ha gode muligheter til å lykkes om kronerullingene som nå er i gang blir vellykket. Foreløpig har de nådd 600.000 kroner. Da mangler bare 99,4 millioner av de 150 millionene private givere skal bidra med. Øvrige 50 millioner skal lokalbanken på Helgeland og steinrike private selskap bidra med.

Vi spør oss om det er på denne måten vi skal bygge landet. Der de som roper høyest og blafrer med millionene får det som de vil. Flyplassen i Bodø er som Værnes ved Trondheim, et nav i flytrafikken. Passasjerer flys inn til disse flyplassene for å reise videre. Det er et godt system som vil fungere enda bedre når flytrafikken om få år revolusjoneres ved elfly-generasjonens inntog.

Men det ser ikke Bodø-miljøet. Tvert imot. De allierer seg med de store i den tro at de skal bli enda større. Så får de det ikke som de vil, roper over seg i frustrasjon og ber statsråder og regjeringssjefen gripe inn. Vi tror fylkeshovedstaden hadde stått langt bedre rustet til å møte framtida om de i større grad evnet å se hele fylket. Her har man fått som man har bedt om gjennom ukritisk å hylle prosjektet på Mo - som henter penger fra by- og flyplassutviklingsplanene i Bodø.