Ønsker verdige seremonirom

STYRET: Det nyvalgte styret i Human-Etisk Forbund, Nordland fylkeslag. Fra venstre nestleder Dag Olsen (Salten lokallag), økonomiansvarlig Kjærsti Ellingsen (Vesterålen lokallag), varamedlem Jørn Jønsberg (Salten lokallag), leder Hilde Dybwad (Salten lokallag), styremedlem Judith Wennberg (Sør-Helgeland lokallag), varamedlem Marit Almendingen (Indre-Helgeland lokallag) og Espen A. Hagen (Nord-Helgeland lokallag).

STYRET: Det nyvalgte styret i Human-Etisk Forbund, Nordland fylkeslag. Fra venstre nestleder Dag Olsen (Salten lokallag), økonomiansvarlig Kjærsti Ellingsen (Vesterålen lokallag), varamedlem Jørn Jønsberg (Salten lokallag), leder Hilde Dybwad (Salten lokallag), styremedlem Judith Wennberg (Sør-Helgeland lokallag), varamedlem Marit Almendingen (Indre-Helgeland lokallag) og Espen A. Hagen (Nord-Helgeland lokallag).

Artikkelen er over 4 år gammel

Sist helg avhold Human-Etisk Forbund (HEF), Nordland fylkeslag årsmøte i Bodø.

DEL

Det ble samme helg markert at det 9. april var 60 år siden Human-Etisk Forbund ble stiftet.

Med sine over 85.000 medlemmer er HEF ett av de største livssynssamfunnene i Norge og en av de største humanistiske organisasjonene internasjonalt.

– Det er 35 år siden Nordland fylkeslag ble stiftet og vi er stolte av å være del av moderorganisasjonen som nå fyller 60 år, sier nyvalgt fylkeslagsleder Hilde Dybwad i pressemeldinga fra årsmøtet.

Det er åtte lokallag i Nordland: Ofoten, Vesterålen, Lofoten, Salten, Nord-Helgeland, Indre- Helgeland, Ytre-Helgeland og Sør-Helgeland.

Fylkeslag i vekst

Fylkeslaget hadde ved årsskiftet 3.057 medlemmer. Det er en økning på 4,7 prosent siden fjoråret.

– Jo flere vi er, jo mer gjennomslagskraft får vi, sier Hilde Dybwad.

Seremonirom for alle

En av fylkesstyrets prioriterte oppgaver er å arbeide for å skaffe livssynsnøytrale seremonirom.

– HEF mener at alle bør ha tilgang til verdige seremonirom for å markere livets store begivenheter. I dag er det få kommuner som har seremonirom som alle kan bruke, sier Dybwad.

I februar sendte fylkeslaget ut brev til alle kommunene i Nordland for å kartlegge situasjonen. Foreløpig har kun Moskenes og Bø kommune svart på henvendelsen.

HEF

HEF er et livssynssamfunn. Humanisme er et livssyn som setter mennesket i sentrum og fremhever den enkeltes menneskeverd, selvstendighet, ukrenkelighet og iboende verdighet. I Norge er dette livssynet kjent som humanetikk.

Artikkeltags