Gå til sidens hovedinnhold

Bløffen på Helgeland var nær ved å lykkes

Artikkelen er over 1 år gammel

Leserbrev Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.


Styrebehandlinga av sak 137-2019 i Helse Nord sitt styre ble en selsom opplevelse å bivåne. Etter en fragmentert «debatt» rundt mer eller mindre perifere forhold rundt Helgelandssykehuset så vedtok styret til slutt et ikke utredet benkeforslag fra Svenn Are Jenssen om et stort akuttsykehus i Sandnessjøen (med omegn) og et akuttsykehus i Mo i Rana.
I «debatten» ble det til stadighet brukt uttrykk som «sør for Korgfjellet» og «sentralt på Helgeland». Jeg mistenker enkelte av medlemmene i ovennevnte styre for ikke å være helt familiær med verken med geografi eller demografi på vakre Helgeland. For nettopp her ligger den store bløffen. Iscenesatt av direktøren i Mosjøen og omegn næringsforening og hans tolv «edsvorne» (ordførere) i regionen.
Deres mantra har hele tiden vært «sør for Korgfjellet» og «sentralt på Helgeland». Begreper som styret i Helse Nord tydeligvis har merket seg og adoptert, med førstnevnte som et slags skille mellom nord og sør på Helgeland. Hvilket er total skivebom. Høydedraget på grensen mellom Hemnes og Vefsn kommuner (Korgfjellet), ligger godt nord for midten av Helgeland og har slik sett ingenting med saken å gjøre.
Faktum er dessuten at Sandnessjøen, hva breddegrad angår, ligger fattige fire mil sør for Mo i Rana, og er dermed plassert et godt stykke nord i helgelandsregionen. Tar man med omegn og forutsetter at dette betyr Tovåsen, så ligger den på breddegrad med Korgen, – altså nord for Korgfjellet [2,5 mil sør for Mo i Rana (fremdeles hva breddegrad angår)]. Styret i Helse Nord har altså egentlig vedtatt to sykehus plassert nord for nevnte fjell. Og da spør jeg meg om det ikke kunne greid seg med ett, slik den eksterne ekspertgruppa konkluderte. I tillegg lurer jeg på om de tolv ordførerne har gått seg vill i sin egen geografi når de unisont går for Tovåsen nord for Korgfjellet (som de betegner som sør for samme)? En ås uten breiband, fjernvarme og brannberedskap. For ikke å snakke om boliger, barnehager, og dess like.
Skal det gi noen mening å snakke om sør og nord på Helgeland, så er første øvelse å finne midten. De fleste vil være enige om at midten ligger et sted i Vefsn. Sør for Vefsn ligger det seks kommuner som er relevante i denne sammenhengen: Vega, Vevelstad, Brønnøy, Sømna, Grane og Hattfjelldal. I disse kommunene bor det 14341 mennesker. Om vi forutsetter at 2/3 av Vefsns innbyggere (8865) sogner til sørlige del av Helgeland, så gir dette 23206 innbyggere sør for midten av regionen. På hele Helgeland bor det om lag 78000 innbyggere. Noe som betyr at rundt 54794 innbyggere er bosatt i den nordlige halvpart av regionen. Godt over dobbelt så mange som i sør. Dette burde etter min mening få konsekvenser for hvor «hovedsykehuset» bør lokaliseres, i tråd med anbefalingen fra administrerende direktør i Helgelandssykehuset. Ovennevnte fakta bekrefter at det i det minste må regnes som tvilsomt å påstå at ikke ett sykehus kan lokaliseres til Mo i Rana. Alt så lenge mesteparten av Helgelands befolkning bor rundt dette sykehuset.
I stedet for å legge hovedsykehuset i en kommune med 26213 innbyggere (eller for så vidt en kommune med 13297 innbyggere), så vil Helse Nord ha dette i en kommune med 7411 innbyggere, eller dersom det blir bygget på Tovåsen, i en kommune med 2308 innbyggere. Jeg minner om Statsbyggs uttalelse: «Vi skal bygge der det bor folk», og ønsker lykke til med rekrutteringa.
Når jeg sier at bløffen var nær ved å lykkes, så sikter jeg til «runden» rundt styrebordet hvor styremedlemmene tilkjennega sitt standpunkt i saken. Flertallet gikk da for ett-sykehusmodellen. Tre kvarter senere hadde disse ombestemt seg. En kan spørre seg hvilke nye opplysninger i saken, som beveget medlemmene til likevel å gå for to-sykehusmodellen? Så tilfeldig avgjøres altså Helgelandssykehusets skjebne. Direkte nifst, spør du meg. Det står dermed igjen som et ugjendrivelig faktum at vi lett kunne havnet på et vedtak med ett sykehus fordelt på lokasjonene Vefsn og Rana. Spesielt dersom Vefsn helhjertet og troverdig hadde turt å gå for «to-sykehusmodellen» i stedet for å satse alt på det usikre «ett-sykehuskortet» for å ramme naboen Mo i Rana.

Kommentarer til denne saken