Gå til sidens hovedinnhold

Bli med på virtuell flytur over sykehustomtene i Sandnessjøen og Leirfjord

Helgelandssykehuset har laget en tredimensjonal befaring av de 22 tomtene som er spilt inn til det nye hovedsykehuset i Sandnessjøen eller omegn.

(iSandnessjøen)

Se hvor de ulike tomtene ligger i Helgelandssykehuset digitale presentasjon under:

Drift og eiendomsdirektør, Bjørn Bech-Hansen, skriver i en e-post til iSandnessjøen at alle forslagene som er innsendt er videresendt til foretakets planfaglige rådgiver Sweco.

– De starter nå med å gjennomgå og systematisere materialet som har kommet inn.

Allerede 24. februar skal styret i Helgelandssykehuset få presentert resultatet av tomtesøket, og få en orientering om hvilke kriterier som de ulike alternativene skal måles mot.

Les også

Alstahaug kommune ønsker et sentrumsnært sykehus: – Slik vil et sykehus kunne se ut på Karlsenmarka og på Radåsen

Bech-Hansen forklarer videre:

– I styremøtet 26. april får styret presentert en innstilling og et høringsunderlag. Da har det vært gjort en grovsiling som gjør at vi står igjen med cirka seks tomter og rangering av disse, som det så kjøres en innspillsrunde på.

– Da vil fylkeskommunen, kommunene, sektormyndigheter og liknende kunne gi sine innspill. I styremøtet i august skal styrene i Helgelandssykehuset og Helse Nord vedta hvilke to-tre tomter som skal utredes i konseptfasen i tillegg til vår egen tomt med eksisterende sykehus på. Høsten 2022 vil den endelige plasseringen av sykehuset i Sandnessjøen og omegn avgjøres.

Fakta om tomteprosessen

Helgelandssykehuset satte frist til 1. februar med å spille inn tomtealternativer. Dette blegjort av både Alstahaug og Leirfjord kommune, men også privatpersoner sto fritt til å sende inn sine forslag.

Etter at tomtene spilles inn, ble styrene i Helgelandssykehuset og Helse Nord orientert om tomtene på styremøte 24. februar.

Deretter skal det gjøres det en grovsiling av tomtene, før seks alternativer sendes ut på høring i slutten av april.

Høsten 2021 skal styrene i Helgelandssykehuset og Helse Nord bestemme hvilke 3–4 tomter som blir med videre i prosessen.

Det endelige vedtaket om hvilken tomt som skal huse det nye hovedsykehuset i foretaket bestemmes ikke endelig før høsten 2022.

En mer detaljert tidslinje over Nye Helgelandssykehuset kan sees på denne nettsiden, utarbeidet av foretaket selv.

Les også

Her er tomtealternativene Leirfjord har sendt inn til Helgelandssykehuset

Kommentarer til denne saken