«Mor, livet og utsikten» er tittelen på boka som slippes på Partner forlag i november.

– Det er en del stoff om min mor, men det er også mye om meg selv, sier Loe og ramser opp skolegang, studier, yrkeskarriere og minner fra den tida familien bodde i Mosjøen fra 1962–1968. Faren var distriktsveterinær og boka om ham ble stilet i fjor, under tittelen «Glimt fra et langt veterinærliv».

Selv har Bjørn Loe 42 år bak seg i legemiddelindustrien, hvor han jobbet innen det veterinærmedisinske området. Han er utdannet agronom og har i tillegg et halvt veterinærstudie bak seg.

– Jeg jobbet blant annet med bakteriell sanering av smittsom grisehoste, med en kombinasjon av driftsmessige tilpasninger, hygienetiltak og medisinering i 14 dager. Vi hadde fire besetninger, en av dem var fra landbruksskolen i Marka. Alle de fire saneringene ble vellykket, og presentert på en verdenskongress i 1996, forteller Loe. Han skriver også om storgårdene Lo, Bø og Sygard Kongsli, som han har utsikt til hjemmefra, og betegner boka som «en hyllest til landbruket».

– Det har vært mye negativt fokus på landbruket, og pessimisme. De tre gårdene på Vinstra representerer noe helt unikt i norsk landbruk, fordi her er gammelt og nytt forent. Nye robotfjøs er bygd i flukt med mer enn 150 år gamle fjøs med gråsteinsmurer. De gamle fjøsene er stadig i bruk.

I forordet skriver Bjørn Loe at han i arbeidet med begge bøkene har gjenopptatt kontakt med gamle skolekamerater fra så vel Vadsø som Mosjøen.

– Det er hyggelig å konstatere at vi umiddelbart er på bølgelengde til tross for 60 år siden flytting fra Vadsø og 54 fra Mosjøen.