Bilder fra 40-årsjubileet

28. januar 2019, kl. 17:35